woensdag 17 oktober 2012

Eerste blooper

De hernieuwde coalitie GBL-CD&V heeft alvast een eerste blooper achter haar naam staan. In de overwinningsroes werd bij de postjesverdeling ‘milieu’ gewoonweg over het hoofd gezien. Nochtans stond die bevoegdheid zowat in alle politieke programma’s met stip genoteerd.

Wie de volgende zes jaar over milieu gaat, is ons op dit moment nog niet bekend. Afgelopen zondag werd wel al duidelijk dat CD&V de bevoegdheden ‘financiën’ en ‘mobiliteit & verkeer’ (Maurice Helsen) binnenhaalt, samen met ‘sociale zaken’ en het voorzitterschap van het OCMW (Josée Poelmans). Bij GBL behoudt Sooi Witvrouwen ‘openbare werken’, krijgt Patrick Heremans ‘cultuur’ en ‘onderwijs’, en wordt Herman Dom op ‘jeugd’ gezet. Stemmenkanon Roger Gabriëls behoudt uiteraard de burgemeesterssjerp en zou de volgende zes jaar ook over ‘ruimtelijke ordening’ gaan. Misschien komt daar ook nog ‘sport’ bij.

Cijfermateriaal
Ondertussen is ook duidelijk geworden dat de Vlaamse kiezers bij lokale verkiezingen nooit eerder zo weinig kwamen opdaagden of blanco en ongeldig stemden. De Tijd berekende dat het om één op de zeven (14,29%) kiesgerechtigden gaat. In 2006 was die verhouding nog één op tien. In Herenthout tekenen we echter een omgekeerde tendens op. Het aantal blanco en ongeldige stemmen bedroeg hier amper 4,05 procent tegenover 5,66 in 2006.
Wat betreft de vrouwvriendelijkheid doen we het dan weer slechter dan het Vlaamse gemiddelde. Uit een analyse van de verkiezingen door de vrouwenvereniging Femma blijkt dat ruim één gemeente op vier, 40 tot 60 procent vrouwen naar de gemeenteraad stuurt. Herenthout blijft steken op 31,58 procent (zes zetels). Maar da’s nog altijd beter dan Pepingen, waar slechts 13 procent van de zetels naar een vrouw gaat.
Zowat elke politieke fractie in Herenthout schermde tijdens haar campagne ook met de term ‘verjonging’. Een en ander vertaalt zich echter niet naar de zetelverdeling. Uit de cijfers blijkt dat er in de leeftijdscategorie 18-30 jaar amper twee (10,5%) verkozenen zijn en bij de 31 tot 40-jarigen drie (15,8%). De leeftijdscategorieën 41-50 en 51-60 jaar scoren het best met respectievelijk zes (31,6%) en vijf (26,3%) zetels. De drie (15,8%) resterende plaatsen worden ingenomen door 60-plussers.
Een burgemeester van amper 24 jaar, zoals in Staden, moeten we hier niet direct verwachten. Het lijkt er eerder op dat onze gemeente de komende zes jaar voornamelijk bestuurd zal worden door (relatief) oude krokodillen. Maar daar hebben jullie zelf voor gekozen ...

Geen opmerkingen: