donderdag 11 oktober 2012

“It’s a gas! Gas! Gas!”

Het kernkabinet raakte het begin deze maand eens over de verhoging van de maximumbedragen van de overlastboetes, ofwel de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Voor minderjarigen stijgen de boetes van 125 tot hoogstens 175 euro, terwijl ze voor meerderjarigen worden opgetrokken van 250 naar 350 euro.

Ondertussen wordt de afkeer tegen de GAS-boetes steeds groter. Eind vorige week hebben jongerenorganisaties hun ongenoegen al geuit over de beslissing van de regering om het tarief van de GAS-boetes te verhogen en de leeftijdsgrens te verlagen. En vandaag klagen een dertigtal sociale organisaties in een open brief aan dat de gemeenten de boetes misbuiken om protest en sociale acties de kop in te drukken.
Maar niet alleen in ons land steekt een storm van protest op. Ook Nederland verbaast zich over het feit dat jonge tieners België geldboetes kunnen krijgen voor de meest bizarre handelingen. EenVandaag, het nieuws- en actualiteitenprogramma van de TROS en de AVRO op Nederland 1, wijdde gisteren een item aan het onderwerp en focust vooral op de critici. “Belgische jongeren en welzijnswerkers (...) vrezen dat de vrijheden van jongeren worden beperkt door de gemeentelijke administratieve sancties”, lezen we op de webstek van EenVandaag. “Gemeentes kunnen jongeren deze boete opleggen als zij zich schuldig maken aan wildplassen, geluidsoverlast, vandalisme of rondhangen. (...) Voortaan kunnen ook kinderen van 14 jaar een GAS-boete opgelegd krijgen. Er gaan zelfs stemmen op om de leeftijd verder te verlagen naar 12 jaar.”
Nu: zo’n vaart zal het wel niet lopen zeker? Er is nog altijd zoiets als bemiddeling en gemeenschapsdienst. En we mogen toch hopen op het gezond verstand van het plaatselijk bestuur, niet!?
Over het plaatselijk bestuur gesproken. Wij gingen eens polsen op de Bouwelse Steenweg en vroegen hoeveel boetes het GAS-systeem in Herenthout opleverde. In 2009 waren dat er zes dossiers, vijf over nachtlawaai en eentje over sluikstorten. In 2010 steeg het aantal naar veertien. Het ging toen om sluikstorten (11), nachtlawaai (2) en het niet respecteren van het sluitingsuur (1). In 2011 telden we in onze gemeente zestien dossiers. Sluikstorten stond opnieuw bovenaan (7), gevolgd door loslopende dieren (2), beschadiging RG, geluidsoverlast, geluidsoverlast dieren, nachtlawaai, sluikstoken, sluitingsuur en wildplassen (telkens 1) ...

Geen opmerkingen: