donderdag 25 oktober 2012

Mandaten

De verdeling van de mandaten is een feit. Huidig schepen van openbare werken Frans Witvrouwen (GBL) stelt een mooi gebaar en staat zijn zitje af aan zijn kleindochter Tine.

Zowel Frans als Tine Witvrouwen werden op 14 oktober verkozen. Beiden wilden ook graag hun mandaat opnemen: Frans als schepen en Tine als raadslid. “Een moeilijk geval”, erkende burgemeester Roger Gabriëls (GBL). “Er was ook maar een miniem stemmenverschil. Helaas is samen zetelen bij wet verboden.”
Zaterdagavond konden wij tijdens ‘De nacht van de duisternis’ al opvangen dat Tine Witvrouwen (GBL) haar mandaat toch zou kunnen opnemen, een gerucht dat gisterenavond werd bevestigd op de partijvergadering van GBL. Een en ander betekent dat de post ‘openbare werken’ in extremis naar burgemeester Gabriëls gaat.
Met haar 24 lentes wordt Tine Witvrouwen een van de jongste schepenen ooit in Herenthout. De volgende zes jaar is ze o.a. bevoegd voor ‘jeugd’ en ‘toerisme’.

De mandaten
• Burgemeester Roger Gabriëls (GBL): burgerlijke stand; huisvesting; personeel & bestuurszaken; politie, veiligheid & brandweer; openbare werken & patrimonium; land- & tuinbouw; milieu- & afvalbeleid; groenbeheer;
• Eerste schepen Patrick Heremans (GBL): cultuur & bib; onderwijs & muziekacademie; kerkfabriek & begraafplaats;
• Tweede schepen Herman Dom (GBL): sport; communicatie/informatie/voorlichting/ICT; representatie, ontvangsten &a feestelijkheden;
• Derde schepen Maurice Helsen (CD&V): financiën; verkeer & mobiliteit; lokale economie & middenstand;
• Vierde schepen Tine Witvrouwen (GBL): jeugd; ruimtelijke ordening; toerisme & recreatie; ontwikkelingssamenwerking;
• Vijfde schepen Josée Poelmans (CD&V): sociale zaken; OCMW, senioren; gelijke kansenbeleid; gezin; gezondheidsbeleid.

Geen opmerkingen: