donderdag 13 december 2012

Kandidaten Cultuurprijs 2012 zijn gekend

De kandidaten voor de Cultuurprijs 2012 zijn gekend. Zijn dit jaar genomineerd: auteur Luc Van Tolhuyzen, de Herenthoutse stoeter, Louis Lens, Imitato, Clamotterock en ‘juffrouw’ Paula Willems. Het bestuur beslist nog deze week of de zeven kandidaturen al dan niet ontvankelijk worden verklaard.

Auteur Luc Van Tolhuyzen was met ‘De overtocht’ dit jaar genomineerd voor De Zoute Zoen, een belangrijke manuscriptenprijs voor jeugdliteratuur in het Nederlandse taalgebied. “We weten ondertussen dat hij de prijs niet gewonnen heeft, maar met deze nominatie willen we onze appreciatie tonen en hem aanmoedigen verder te doen”, aldus voordrager KVLV. “Immers: in tijden van sociale media als Facebook en Twitter, probeert én slaagt hij er nog in de jeugd te bereiken en warm te maken om te lezen.” Van Tolhuyzen heeft trouwens twee nominaties op zak. De mindervalide auteur werd ook voorgedragen door Ziekenzorg.
Het 50 jaar jonge variétégezelschap Imitato — zelf genomineerd door harmonykoor Jubile, de winnaar van vorig jaar — draagt Clamotterock voor. De bende lolbroeken merkt in zijn schrijven op dat Herenthoutenaren die nog niet op het festival kwamen, er wél een mening over hebben. “Op Clamotterock spelen ze luide muziek, ze dansen er wild en drinken er veel bier. Dat zijn vooroordelen die kloppen. In een stoetersdorp lijken ons dat al sterke criteria om aanspraak te maken op een culturele prijs”, klinkt het. Andere factoren zijn volgens Imitato het engagement van de bende hechte en onvoorwaardelijke vrienden tijdens heel wat andere evenementen, hun liefde voor livemuziek en het professionalisme waarmee de jongeren voor de dag komen.
Volgens Okra behoort de Cultuurprijs 2012 Louis Lens (86) toe. De krasse tachtiger gaat elke week met de Okra-fietsers op pad doorheen de Kempen. “Routes worden minutieus voorbereid, met veel afwisseling en mooie vergezichten. Louis is een voorbeeld voor iedereen!”
Paula Willems (87) wordt voorgedragen door Heemkring Sandelyn. “Een kandidate die zonder blozen in de galerij der gelauwerden zou moeten thuishoren”, weet voorzitter Norbert Horemans. “Al van in haar jeugd heeft ze haar gulden sporen in het culturele leven van Herenthout weten te verdienen: als toneelspeelster bij de BJB, als vast lid van het Sint-Lutgardiskoor, als archivaris van het Davidsfonds, als bedreven kantklosster en zeker als geëerde lerares aan onze huishoudschool.”
Jef Aerts van ’t Huirtuits Boekske tenslotte vindt dan weer dat het in de aanloop naar de viering van 11x11 jaar carnavalsstoet, de hoogste tijd is om de hoofdrolspelers in de bloemetjes te zetten. “Zonder stoeters mag het hoofdbestuur organiseren wat het wil, de rondgang zou een saaie bedoening blijven. Daarom hulde aan de Herenthoutse stoeter.” Alleen jammer dat dé stoeter nog maar pas een standbeeld heeft gekregen ...

Geen opmerkingen: