vrijdag 29 maart 2013

Gevraagd: transparant reglement voor verplaatsingskosten

Een transparant reglement dat de verplaatsingskosten voor gemeenteraadsleden en leden van het schepencollege moet beperken, blijft de gemoederen verhitten. Ironisch genoeg werd het reglement door burgemeester Roger Gabriëls (GBL) en zijn college zélf aan de gemeenteraad voorgesteld. Het voorstel ontplofte uiteindelijk in hun eigen gezicht.

Burgemeester Gabriëls herhaalt vandaag in Het Nieuwsblad dat het een vergissing was zich verplaatsingskosten te laten uitbetalen door de gemeente, terwijl die extern al voorzien waren. “De gelden in kwestie zijn teruggestort. Verder heb ik niets meer gevraagd dat datgene waar ik recht op heb. Een burgemeester verplaatst zich immers veel meer dan een raadslid. Dat kilometers buiten de gemeente worden gerekend was al bij mijn voorganger zo.”
“Dat het om een gewoonte uit het verleden gaat, zoals de burgemeester beweert, zal wel”, zegt Jan Van Dyck (S.A.M.E.N.). “Ik kan alleen maar vaststellen dat de schepenen van Eenheid zich wel voorbeeldig aan het al bestaande reglement hielden. De burgemeester laat zich tevens vergoeden voor zijn verplaatsingen naar vergaderingen binnen zijn ambtsgebied terwijl andere raadsleden geen verplaatsingen mogen rekenen voor vergaderingen in hun mandaatgebied. De burgemeester haalt aan dat de raadsleden voor die vergaderingen een presentiegeld ontvangen, maar vergeet wel te vermelden dat hij voor de uitoefening van zijn ambt een degelijke wedde ontvangt.”
Van Dyck is duidelijk. “S.A.M.E.N. wil een reglement waarin alle vergoedingen aan burgemeester en schepenen duidelijk geregeld én gecontroleerd kunnen worden. “Wij streven naar openheid en eerlijkheid. De praktijken uit het verleden moeten door een gemeenteraadscommissie onderzocht worden. Uit reacties na de raad stel ik vast dat niet alleen de oppositie, maar ook leden van de meerderheid geschokt waren door de elementen die aan het licht kwamen. Dat mijn voorstel om de zaak te reglementeren voor eind mei unaniem aanvaard, werd spreekt boekdelen!”, weet Van Dyck.
Gewezen schepen Stijn Raeymaekers (Eenheid) was zich niet bewust van het feit dat de schepenen van hun toenmalige coalitiepartner zo creatief omsprongen met hun verplaatsingskosten. “Ik ben alleszins teleurgesteld in de houding van de burgemeester. Zijn loon is sowieso al degelijk.”

Geen opmerkingen: