maandag 22 april 2013

Gemeenteraad

Vanavond vindt om 20 uur de gemeenteraad plaats. Op de agenda staan 18 punten in openbare zitting.

Staan onder meer op de dagorde: de terugbetalingsregeling van de vervoersonkosten voor de leden van het college van burgemeester en schepenen en het toekennen van de titel van ereschepen aan Gloria dos Santos, Jos Dercon, Freddy Kerkhofs, Willy Van Tolhuyzen en Franciscus Witvrouwen.
Nieuw is dat de opositiepartijen hun tussenkomsten voortaan ook digitaal moeten inleveren. Secretaris Annick Van Leemput had naar verluidt te veel werk met de papieren versies.

Geen opmerkingen: