woensdag 8 mei 2013

Kerkhofs toch ereschepen?

Dat de weigering door het schepencollege om partijgenoot Freddy Kerkhofs de titel van ereschepen te gunnen Jan Van Dyck (S.A.M.E.N.) in het verkeerde keelgat was geschoten, kon u hier deze middag al lezen. Ondertussen blijkt een en ander toch nog een onverwachte wending te hebben genomen.

Ter voorbereiding van een klacht bij de gouverneur, nam raadslid Van Dyck vanmorgen contact op met gemeentesecretaris Annick Van Leemput voor de precieze uitslag aangaande het betreffende agendapunt. “De secretaris was verrast door mijn vraag”, zegt van Dyck nu. “In haar verslag van de zitting zal vermeld worden dat het voorstel van het schepencollege om de eretitel te weigeren, werd verworpen met een meerderheid van de stemmen.”
In tegenstelling tot de verkeerde conclusie van voorzitter Ann Willems, krijgt Kerkhofs de eretitel dus wel! “De secretaris baseert zich hiervoor op het decreet dat duidelijk zegt dat een “voorstel” wordt aangenomen of verworpen. En het voorstel van het schepencollege was duidelijk verwoord in de ontwerpbeslissing: het weigeren van de eretitel aan Kerkhofs!”
Van Dyck houdt er evenwel rekening mee dat het verslag van de secretaris volgende gemeenteraad door iemand wordt aangevochten, waardoor S.A.M.E.N. zich alsnog tot de gouverneur moet wenden ...
Voor alle duidelijkheid: het voorstel ‘Kerkhofs’ kreeg elf nee- en vier ja-stemmen. Vier raadsleden onthielden zich.

Geen opmerkingen: