woensdag 8 mei 2013

Opnieuw animo tijdens gemeenteraad

Nadat de gemeenteraad vorige maand werd geschorst omdat Stijn Raeymaekers (Eenheid) de rechtsgeldigheid van het voorafgaande schepencollege — en de daaruit vloeiende agenda — had betwist, mochten de raadsleden het afgelopen maandag opnieuw proberen. Ook nu weer ontaarde de vergadering bij momenten in een ordinaire scheldpartij. Nog even en Huirtuit is onbestuurbaar.

Het begon al bij het overlopen van de verslagen van de vorige gemeenteraden. Burgemeester Roger Gabriëls (GBL) — we kunnen ons voorstellen dat hij een leukere verjaardag voor ogen had — diende meteen een amendement in. Een neergelegde opmerking van Eenheid werd geweigerd omdat de meerderheid de tekst beschouwde als een politiek pamflet. Even later ging het bestuur nog een stapje verder en werd de mogelijkheid om ingediende teksten te laten opnemen zonder boe of ba afgeschaft.
“Hiermee wordt ons een belangrijkste instrument ontnomen om aan oppositie te doen”, zegt Ben Verhaegen (N-VA). In het huishoudelijk reglement was eerder namelijk de mogelijkheid opengelaten voor elk raadslid om een schriftelijke neerslag op te laten nemen van zijn/haar tussenkomst in het verslag. “Op die manier werd verzekerd dat de essentie van onze democratie, namelijk het politieke debat, ook goed weergegeven werd in de notulen van de vergadering. Het verspreiden van de gevoerde debatten op de raad wordt nu sterk bemoeilijkt”, sakkert Verhaegen.
De afschaffing gebeurde haast onopvallend en werd zonder verdere toelichting toegevoegd aan een eerder voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement dat op de veelbesproken afgeschafte gemeenteraad van 22 april voorlag. “Wij zien hierin een poging van het college van burgemeester en schepenen om meer macht naar zich toe te trekken, weg van de gemeenteraad”, klonk het achteraf bij de oppositie in koor.

ERESCHEPENEN
Opstootje nummer twee had te maken met de toekenning van de titel van ereschepen aan Freddy Kerkhofs. Het schepencollege besliste hier niet in mee te gaan, omdat Kerkhofs in een ver en grijs verleden een veroordeling opliep. Een en ander schoot in het verkeerde keelgat bij partijgenoot Jan Van Dyck (S.A.M.E.N.). “U baseert zich op een veroordeling die hij 23 jaar geleden heeft opgelopen. Een veroordeling die hij al lang van zijn strafregister had kunnen laten weggommen, maar hij heeft dat niet gedaan.”
Het stoorde Van Dyck dat het schepencollege het dossier niet deftig heeft afgewerkt omdat men zelf al het oordeel had geveld dat de titel niet kon. “Dat is een beslissing die de gemeenteraad toekomt, conform het reglement.” Kerkhofs had er helemaal geen probleem mee de reden van veroordeling in de groep te laten gooien. Het schepencollege zat er wel mee verveeld, waarschijnlijk om de banaliteit ervan. Het vergrijp bestaat er namelijk in dat Kerkhofs in de jaren 90 onterecht beschuldigd werd van het onreglementair invullen van een aanwezigheidskaart, na een discussie met een controleur op de werkvloer.
Tijdens de stemming zorgde de vraagstelling nog even voor een Babylonische spraakverwarring. Hadden de elf nee-stemmers er nu voor gezorgd dat Freddy Kerkhofs de eretitel wel of niet kreeg?! Uiteindelijk kreeg hij hem — voorlopig (?) — niet. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.
Wie de eretitel ook nog niet op zak heeft, is Frans Witvrouwen. Het was opnieuw Stijn Raeymaekers die de meerderheid in verlegenheid bracht, door op te merken dat Tine Witvrouwen (GBL) aanwezig was toen het toekennen van de titels werd besproken op het schepencollege. Voor hen die het nog niet weten: Tine is de kleindochter van Frans. De toekenning werd verdaagd en verschoven naar de volgende gemeenteraad.
Als het echter aan raadslid Van Dyck ligt, krijgt Witvrouwen helemaal geen eretitel. Het kopstuk van S.A.M.E.N. beschuldigde de voormalige schepen van het dubbel innen van verplaatsingskosten. “In 2008 ontving schepen Witvrouwen voor negen vergaderingen van de Kleine Landeigendom een presentiegeld van 1.665 euro (185 euro per vergadering), met daar bovenop een verplaatsingsvergoeding. Toch rekent hij de gemeente voor elk van deze vergadering nog eens de verplaatsingskost aan.”
Ook burgemeester Gabriëls werd opnieuw geviseerd. “Het gedrag van beide mandatarissen is naar onze mening schandalig en hun mandaat onwaardig. S.A.M.E.N. zal zich dan ook verzetten tegen een eretitel voor Dhr. Witvrouwen.” Gloria dos Santos, Jos Dercon, Willy Van Tolhuysen en Frans Wagemans (postuum) mogen zich straks wél ereschepen noemen.

ZITPENNINGEN
Tot slot bleek het persbericht dat de meerderheid de dag na de uitgestelde gemeenteraad van 22 april de wereld instuurde een maat voor niks. De voorwaarde van Stijn Raeymaekers om geen presentiegelden te vragen voor de uitgestelde gemeenteraad, was dat zowel de voorzitter als het schepencollege een navenante inspanning zouden leveren. Maandag verklaarde het schepencollege bij monde van burgemeester Roger Gabriëls en schepen Maurice Helsen (CD&V) dit niet zullen te doen. Je kan stellen dat het bestuur een en ander wel slim heeft aangepakt. In het persbericht stond immers “... kiezen de gemeenteraadsleden van de meerderheid ervoor hun zitpenningen af te staan zodat de gemeente hierdoor geen enkel financieel verlies lijdt.” Jan Van Dyck eiste daarop dat de zitpenningen voor iedereen zouden worden uitbetaald.

Wat hebben we nu eigenlijk geleerd van de gemeenteraad?
1. Dat na opportuniteit in maart, amendement hét woord van de maand was: het ene raadslid na het andere diende een voorstel tot wijziging in.
2. Dat de raadsleden van de meerderheid beter kunnen thuisblijven. Zij mogen blijkbaar toch alleen maar jaknikken ... Jammer toch? Is ook kostenbesparend!
3. Dat burgemeester Gabriëls wel vrienden heeft om mee te gaan eten.
4. Dat Maurice Helsen andere regels over fatsoen heeft dan pakweg Johan Van Herck (Eenheid). Op een gegeven moment zei Helsen letterlijk: “Uw regels over fatsoen zijn niet dezelfde als de mijne.”
5. Dat volgens Eenheid de onpartijdigheid van de voorzitter op de helling staat.
6. Dat er te weinig stoelen voor het publiek worden voorzien.
7. Dat de speakers van de geluidsinstallatie in het gedeelte waar de toog staat moeten hangen.
8. Dat onze weblog (een beetje) wordt gelezen.
9. Dat Clamotte Rock niets te vroeg komt!

Geen opmerkingen: