maandag 24 juni 2013

Gemeenteraad

Vanavond vindt de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie plaats. Op de agenda staan onder meer de vaststelling van de rekening van het dienstjaar 2012 en het langverwachte beleidsprogramma van het nieuwe bestuur.

Ook op de agenda de machtiging tot aankoop van de eigendom van het voormalige Bouwmaterialen Serneels langs de Itegemse Steenweg. De prijs waarover een akkoord bestaat, bedraagt 1.350.000 euro. Het bedrag ligt 50.000 euro hoger dan het eerste bod dat de gemeente uitbracht, maar volgens het bestuur ligt die nieuwe prijs beneden de schattingsprijs. “Deze site biedt de mogelijkheid de gemeentelijke werkplaatsen te huisvesten waar ze nu in de Koestraat met ernstig plaatstekort kampen. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de gemeente her en der materialen opstapelt, wat nadelig is voor de werking en een slordige indruk maakt”, klinkt het in de motivatie. Bovendien kunnen op de site later ook andere initiatieven ontplooid worden. De gemeente denkt hierbij aan de herhuisvesting van de brandweer.
De sanering van het terrein is echter niet inbegrepen in de kostprijs. De gemeente moet ook zelf zorgen voor de afbraak. Toch draait ze niet alleen op voor de kosten. De aankoop van de terreinen wordt voor dertig procent gesubsidieerd in het kader van het Decreet ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Op de sanering is dan weer een toelage van negentig procent mogelijk.
Ander moeilijk dossier wordt de goedkeuring van de principeovereenkomst tussen de gemeente en KFC Herenthout. De Herenthoutse voetbalclub zou voor de bouw van een kantine een renteloze lening krijgen van een miljoen euro, over een looptijd van 30 jaar. Na zeven jaar zou het gemeentebestuur het gebouw terugkopen aan een op dat moment gangbaar tarief. Voorwaarde is wel dat de kantine ook beschikbaar wordt gesteld aan andere verenigingen en de gemeente zelf.

Geen opmerkingen: