maandag 17 juni 2013

Brandweerwagens ingezegend

De Herenthoutse brandweer was al enkele weken in blijde verwachting van drie nieuwe voertuigen. Afgelopen zaterdag was het eindelijk zover: Tania, Chris en Lilian(n)e werden feestelijk onthaald in de brandweerkazerne en ter plaatste ingewijd door een geestelijke.

Met de twee nieuwe borelingen en het adoptiekind uit Nijlen vervangt de brandweer in een klap de helft van het wagenpark. Commandant Luc Heylen toonde zich dan ook een gelukkige vader en bedankte het gemeentebestuur om naar de noden van zijn korps te luisteren.
Heylen keek ook vooruit. “Tegen het einde van het jaar willen we het kader opnieuw volledig invullen”, zei hij. “Met acht kandidaten voor vijf plaatsen kan dat geen probleem zijn. Bovendien maakt een recente wijziging in de wetgeving het mogelijk dat manschappen ook na hun 60e bij de brandweer kunnen blijven, mits ze aan bepaalde medische vereisten voldoen.” Tot slot drukte de commandant de hoop uit dat ook de huisvesting van zijn korps herbekeken wordt. Er was trouwens een kleine ingreep aan de kazerne nodig, aangezien de ‘nieuwe’ ladderwagen iets groter is dan de vorige.
Burgemeester Roger Gabriëls (GBL) profileerde zich als een trotse suikernonkel en goochelde met enkele cijfers. Vooral het 3.000 cm uitschuivende lid van de 16.000 kg wegende ladderwagen maakte indruk. Hij verwees ook naar de algemene vergadering van de VVSG van afgelopen donderdag. De op stapel staande brandweerhervorming wordt volgens Gabriëls een harde noot om kraken. “De federale overheid wil haast maken met de hervorming van de brandweerdiensten, maar trekt hiervoor veel te weinig middelen uit. In deze tijden van crisis is het niet altijd even makkelijk om de middelen te vinden en de brandweer optimaal te laten functioneren. Daarom willen we dat de federale overheid alle meerkosten ten gevolge van de brandweerhervorming (nieuwe normen, statuut brandweerpersoneel, …) ten laste neemt, zodat de al lang beloofde 50/50-financiering over enkele jaren eindelijk kan worden bereikt. Bovendien willen wij als werkgevers van de brandweer zelf mee aan tafel zitten om over het statuut te onderhandelen.” Onze burgervader wenste het korps tot slot nog “veel oefeningen en weinig interventies.”
Daarna was het aan pater Johan De Pauw van de abdij van Tongerlo om de drie wagens te zegenen, een traditie die al jaren meegaat in Herenthout. Peters en meters mochten plaatsnemen bij hun doopkind. Op de vraag hoe je nu eigenlijk meter of peter van een brandweerwagen wordt, kregen we niet echt duidelijkheid. “Voor de meters is dat een moeilijke formule. Voor de peters is het net iets makkelijker”, was het mysterieuze antwoord van commandant Heylen. Brandweerman Martin Lieckens was alvast tevreden dat de naam van zijn echtgenote — ondanks de foutieve spelling — niet prijkte op de ladderwagen. “Ge moogt blij zijn dat ge gene meter zijt van de ladderwagen, heb ik haar gezegd, want dan kruipt iedereen op u.”
Na de korte plechtigheid en een champagnedouche volgde een uitgebreide fotosessie en mochten de drie meters ‘van grond gaan’ in de korf van Tania. De genodigden werden getrakteerd op een doopfeest met barbecue. Kon. Fanfare Imitato zorgde in extremis nog voor een muzikale afsluiter ...Geen opmerkingen: