vrijdag 14 juni 2013

Lokale besturen vragen dringend maatregelen

Het water staat steeds meer gemeenten en OCMW’s financieel aan de lippen. Zonder maatregelen van de centrale overheden, zullen veel Vlaamse lokale besturen niet anders kunnen dan zwaar te snoeien in de dienstverlening, de tarieven van dienstverlening en belastingen op te trekken en de investeringen tot een minimum te herleiden.

Daarom keurden de massaal opgekomen vertegenwoordigers van de Vlaamse gemeenten en OCMW’s gisteren in Mechelen unaniem een motie goed waarin ze dringende maatregelen vragen van de Vlaamse en federale overheid. De belangrijkste eisen zijn de volgende: 1. Een blijvende stijging van het Gemeentefonds met minimum 3,5% per jaar, gekoppeld aan een evaluatie van de huidige verdeelcriteria; 2. De indexering van de premies voor gesubsidieerde contractanten; 3. Zekerheid over de toekenning van rioolsubsidies over een langere termijn; 4. Geen extra uitgaven voor personeel in het sectoraal akkoord 2014-2019; 5. Ingrepen die de pensioenfactuur betaalbaar maken en houden en medefinanciering van de lokale pensioen­uitgaven; 6. Een snelle evolutie naar een 50/50-verhouding in de financiering van de brandweer; 7. De invoering van een voorschottensysteem voor de aanvullende personen­belasting; 8. Een vrijwaring van de gemeentelijke dividenden uit energieparticipaties; 9. Het niet afwentelen van federale en Vlaamse budgettaire ingrepen op de lokale besturen en het compenseren van de effecten van federale of Vlaamse maatregelen.
De motie geeft ook aan dat de lokale besturen best bereid zijn om eerst in eigen huis orde op zaken te stellen, maar met een klassieke saneringsoefening komen ze er niet meer. Daarvoor vallen de enorme stijging van de pensioenuitgaven (die klimmen de komende jaren telkens ten minste 100 miljoen euro hoger), de gevolgen van de economische crisis, de nog te leveren investeringsinspanningen voor waterzuivering, de gevolgen van de budgettaire ingrepen door andere overheden, enz. te zwaar. “De Vlaamse gemeenten en OCMW’s zijn samen goed voor ca. 2,1 miljard euro investeringen per jaar, waar tussen de 25.000 en 30.000 banen in de privésector van afhangen. Elke besparing van 10% op die investeringen, brengt dus duizenden jobs in gevaar”, aldus voorzitter Luc Martens van de VVSG.

HERENTHOUT
De VRT bracht gisteren uitgebreid verslag over de algemene vergadering, die o.a. werd bijgewoond door burgemeester Roger Gabriëls (GBL) en zijn partijgenoot Leo Van Herck. Na de afsluitende receptie troonde Gabriëls een cameraploeg van de VRT mee naar het stoetersdorp. “Voor het OCMW alleen al moet hier 1,3 miljoen euro opgehoest worden, een kost die andere uitgaven onmogelijk maakt”, klonk het in het journaal van 19 uur. Er moet dus geld in het laatje komen.
Gabriëls bezocht met journalist Peter Major de oude pastorij in de Vonckstraat en vertelde dat de gemeente geen geld heeft om ze op te lappen. Zoals elke Huirtuiteneir ondertussen weet — en sinds gisteren ook heel Vlaanderen — staat het gebouw te verkommeren. “Er zijn dringend verbouwingen nodig”, trapte Gabriëls een open deur in. “Maar als gemeente hebben we niet onmiddellijk de financiële middelen om dat te doen.”
De meningen over de uiteindelijke bestemming zijn verdeeld. Sommigen noemen de pastorij een waardevol dorpsgezicht, volgens anderen is het gebouw alleen nog goed voor de sloophamer. Het gemeentebestuur heeft ondertussen een procedure opgestart tot bescherming als monument. Indien de aanvraag door Monumenten en Landschappen positief wordt beoordeeld, kan er een restauratie gebeuren die voor 80% meegefinancierd wordt door een hogere overheid. In het andere geval dreigt afbraak.
Onze burgemeester trok ook naar “de beste spaarpot van de gemeente Herenthout”: de voetbalterreinen van KFC langs de Cardijnlaan. Hij vertelde dat de gemeente inkomsten tracht te verwerven door het voetbalveld te verkavelen. “Op deze manier willen we de jonge mensen van Herenthout de kans geven om een goedkope of voor een betere prijs een bouwgrond te kunnen kopen.” Ondertussen zijn er al een tiental kavels verkocht, hetgeen de gemeente toch even ademruimte geeft.
Of de inning van GAS-boetes misschien een manier was om geld in het bakje te krijgen, grapte de interviewer tot slot. “Nee”, wist Gabriëls, “als je weet dat wij in 2012 maar 20 GAS-boetes hadden, kan je zeker niet zeggen dat dat een bron van inkomsten is.”

Geen opmerkingen: