vrijdag 14 juni 2013

N-VA-fractie gehalveerd

Gemeenteraadslid Christine Peeters stapt uit de N-VA-fractie en zal voortaan als onafhankelijk raadslid zetelen. Naar verluidt verliep de samenwerking met Peeters al een paar maanden stroef. Ze zocht zelfs toenadering tot Eenheid, maar ving bot.

Peeters bevestigt de breuk maar geeft inhoudelijk geen commentaar. Ze wijst er wel op dat ze niet de eerste persoon is die de partij heeft verlaten na een meningsverschil met het bestuur van de afdeling.
Fractieleider Ben Verhaegen (N-VA) reageert in Het Nieuwsblad wel op haar vertrek. “Er zijn zowel vanuit de afdeling als vanuit het arrondissementeel bestuur verscheidene pogingen ondernomen om tot verzoening te komen, helaas zonder resultaat. N-VA Herenthout betreurt dat, maar draait bij dezen ook de bladzijde om. Hoewel het Christine zou sieren haar mandaat opnieuw ter beschikking te stellen aan de partij waaraan ze haar mandaat te danken heeft.”
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 haalde N-VA 932 stemmen (14.7%), goed voor twee zetels. De partij ziet dat aantal nu gehalveerd. Peeters zelf haalde 122 voorkeurstemmen.

Geen opmerkingen: