vrijdag 28 juni 2013

Principeovereenkomst tussen gemeente en KFC in de ijskast

Een gemeenteraad zonder Jan Van Dyck (S.A.M.E.N.): het scheelt een flinke slok op de borrel. Zo was de zitting van afgelopen maandag even na middernacht al afgelopen.

Een van de punten op de agenda was de principeovereenkomst tussen de gemeente en KFC Herenthout aangaande de bouw van een nieuwe voetbalkantine op ’t Kapelleke. Beide partijen hadden een regeling getroffen waarbij KFC van de gemeente een renteloze lening zou krijgen van 1 miljoen euro, terug te betalen over een looptijd van 30 jaar.
Uit het twee pagina’s tellende dossier dat maandag werd voorgelegd bleek echter dat er ‘maar’ 450.000 euro moest worden terugbetaald over 30 jaar. Het resterende bedrag van 550.000 euro zou al na zeven jaar worden vereffend, bij de terugkoop van het gebouw door het gemeentebestuur, aan een op dat moment gangbare prijs.
Op het eerste gezicht een mooie constructie. Stijn Raeymaekers (Eenheid) merkte echter op dat er in het opgestelde document een aantal rechtsfiguren door elkaar werden gebruikt, met name ‘recht van opstal’, ‘vruchtgebruik’ en ‘naakte eigendom’. “Hierdoor ontstaat een tegenstrijdigheid, waarbij in plaats van de bedoelde 30 jaar, uiteindelijk slechts de eerste 7 jaar financieel en juridisch zijn beveiligd voor de gemeente”, wist Raeymaekers. “Voor een ontleende som van niet minder dan 1 miljoen euro lijkt het mij essentieel dit op te merken en correct te laten beveiligen.”
Zowel de gemeentesecretaris Annick Van Leemput als schepen van financiën Maurice Helsen (CD&V) hadden dit vrij snel begrepen. Helsen gaf daarop vanuit de meerderheid opnieuw aan het punt te verdagen.
Misschien had een en ander kunnen vermeden worden. Het dossier kon door de oppositie namelijk pas de dag zelf worden ingekeken, onder permanent toezicht en op het bureel van de secretaris. “Voordien was uitdrukkelijk instructie gegeven om hieruit geen kopie te bezorgen aan gemeenteraadsleden (lees: de oppositie). Terwijl de plannen en ontwerpen binnen KFC reeds weken/maanden circuleerden, werden ze bewust geweerd uit elke notulering.”
Eenheid was al langer vragende partij en had de vooruitgang in de onderhandelingen graag veel eerder in de notulen van het schepencollege gezien. Volgens schepen van sport en communicatie Herman Dom (GBL) was het echter niet meer dan logisch dat er in eerste instantie enkel werd gecommuniceerd met KFC en de Sportraad, zonder dat hiervan gedurende maanden ook maar iets kenbaar werd gemaakt in de notulen.
Het in de ijskast zetten van de overeenkomst tot de volgende gemeenteraad, zette kwaad bloed bij de aanwezige bestuursleden van KFC Herenthout. De pr-verantwoordelijke had bij manier van spreken al een dubbele pagina gereserveerd in de krant. De definitieve plannen moeten er sowieso eind dit jaar zijn. Tegen het seizoen 2015-2016 wil men op de nieuwe locatie voetballen. De club bestaat dan immers 100 jaar.
Raeymaekers beseft dat hij zich niet echt populair heeft gemaakt aan de Cardijnlaan. Nochtans draagt hij KFC geen kwaad hart toe. Tenslotte heeft zijn partij het RUP tijdens de vorige legislatuur mee opgestart. “Uiteraard zal KFC dit zeer makkelijk als een antimanoeuvre kunnen beschouwen, temeer met twee schepenen en een meerderheidsgemeenteraadslid in de rangen die de vergadering verlieten omwille van tegenstrijdige belangen. Maar laat ons eerlijk zijn: als een gemeentebestuur in eer en geweten maandenlang onderhandelt over een principedocument van amper twee bladzijden, ligt het dan echt aan die ‘smerige oppositie’ dat men na een gerichte interpellatie van amper vijf minuten het ganse opzet juridisch en financieel op al z’n principes kan doen wankelen?”

Geen opmerkingen: