zaterdag 5 oktober 2013

Herbestemming pastorij

Gemeentebestuur en Cultuurraad lanceerden enkele maanden geleden een oproep naar ideeën omtrent de eventuele toekomstige invulling van de pastorij in de Vonckstraat. Enkel Heemkring Sandelyn reageerde op de oproep. De algemene vergadering van de Cultuurraad schaarde zich vorige week woensdag unaniem achter het voorstel.

Voorzitter Norbert Horemans ziet in de oude pastorij het ideale gebouw voor de uitbouw van een polyvalent documentatiecentrum ten dienste van de eigen bevolking en iedereen. Heemkring Sandelyn beschikt dan ook over een uitgebreid archief. “Ik denk hierbij aan de meer dan 3.000 foto’s, films, klankbanden, originele documenten en kopieën rakende de plaatselijke geschiedenis, kranten, weekbladen, tijdschriften, boeken, devotieprenten, prentjes, litanieën, bedevaartbeschrijvingen (unieke collectie René Lambrechts, aangekocht na zijn overlijden), boekhouding, ontwerptekeningen en prospectiecatalogi van de firma Torfs (kerkornamentenmakers te Lier), vakliteratuur over vele ambachten, krantenknipsels, een collectie affiches, strooibriefjes, albums met het chronologisch overzicht van de werking van het St.-Lutgardiskoor en het Davidsfonds te Herenthout, allerhande oude verzamelprentjes in albums, duivendiploma’s, de merkwaardige fotoalbums met prentkaarten over de oorlogsmonumenten in België, oude landkaarten, plans van huizen en wegenwerken, doop- en bevolkingsregisters verwerkt tot gezinssamenstellingen. Te veel om op te noemen ...”
Ook over het gebruik van de lokalen heeft Horemans al nagedacht. In de grote kamer vooraan rechts ziet hij een polyvalente kamer met hoog rendement en plaats voor een bibliotheek met leeszaal, projectielokaal, voordrachtenzaal, vergaderzaal, thematentoonstellingsruimte, vitrinekast en bureaumeubel. De kleine ontvangstkamer vooraan links wil hij inrichten als fototheek, inclusief fotokopietoestel en bijbehoren. De collectie Lambrechts zou er ook onderdak kunnen krijgen. In de grote gang kan een permanente wandtentoonstelling worden ondergebracht, met links een fotogalerij met pastoors en onderpastoors, en rechts burgemeesters, schepenen en raadsleden. De kleine gang kan worden voorbehouden aan Herenhoutenaars met verdienste, bv. de oud-strijders van de Grote Oorlog (14-18). In het trappenhuis kan een wandtentoonstelling worden ondergebracht met plans en landkaarten of volksfiguren. De grote kamer achteraan links is ideaal als stockeerruimte en atelier voor kleine restauraties en een boekbinderij, de kelderkamer achteraan rechts als opslagplaats van tentoonstellingskasten en aanverwanten. De keuken tenslotte kan worden ingericht als vergaderruimte en provisieruimte.
Schepen Patrick Heremans (GBL) verduidelijkte namens de gemeente dat de aanvraag tot klassering van de oude pastorij is ingediend, maar dat een antwoord — en daarbij aansluitend een definitieve beslissing over de bestemming — vermoedelijk nog enige tijd op zich zal laten wachten. Hij zou het echter jammer vinden als het gebouw in de tussentijd niet zou gebruikt worden. “Er zijn bijvoorbeeld scenario’s denkbaar waarbij de heemkring er gebruik van kan maken. Dit najaar wordt dat gegeven besproken op het college.”Geen opmerkingen: