woensdag 18 december 2013

Bijkomende selectieronde Cultuurprijs 2013

Het bestuur van de Cultuurraad heeft vorige week donderdag de tien nominaties voor de Cultuurprijs 2013 aanvaard. Om het grote aantal kandidaturen hanteerbaar te houden, werd beslist deze week een eerste selectieronde te houden.

“Concreet wil dit zeggen dat alle leden van de Cultuurraad de drie genomineerden van hun voorkeur, gerangschikt van 1 naar 3, dienen door te geven”, legt cultuurbeleidscoördinator Stijn Schroven uit. “Elke derde plaats levert 1 punt op, elke tweede plaats 2 punten en elke eerste plaats 3 punten. Op basis daarvan wordt een shortlist van 5 kandidaten weerhouden die als winnaar in aanmerking komen.”
Om controle op deze procedure te behouden, kan er enkel een top drie worden ingediend op het Loket Vrije Tijd, en dit tot en met maandag 23 december. “Op het loket zijn stembriefjes beschikbaar, die ter plekke kunnen worden ingevuld en gedeponeerd. Er zal tevens een lijst van de aangesloten leden liggen, die dient te worden afgetekend.”
Maandagavond 23 december worden de formulieren geteld en de weerhouden kandidaten bekendgemaakt. Het is verenigingen toegestaan iemand anders dan de afgevaardigde of plaatsvervanger langs te sturen om te stemmen.
De genomineerden voor de Cultuurprijs zijn (in willekeurige volgorde): Josée Liekens, MinC, Fotoclub Toreke, Maria Dockx, Ziekenzorg, OKRA Schilders, Norbert Horemans, Egied Steylaerts, Jef Aerts en Koninklijke Fanfare Sint-Pieter. De Cultuurprijs 2013 wordt uitgereikt op zaterdag 18 januari 2014. Tijdens een gezamenlijk uitreikingsgala maakt Jeugdraad Herenthout ook de winnaar van de Jeugdduim 2013 bekend.

Voor de goede orde vermelden we nog dat het Loket Vrije Tijd onlangs is verhuisd en zich nu bevindt op het gemeentehuis (Bouwelse Steenweg 8). Het loket is van maandag tot vrijdag open van 9 tot 12 uur, maandag tot woensdag van 13.30 tot 16 uur en maandagavond van 17.30 tot 20 uur.

Geen opmerkingen: