donderdag 30 januari 2014

Misdaadcijfers zijn gedaald

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de politiezone Neteland maakte burgemeester Roger Gabriëls (GBL) de criminaliteitscijfers bekend. Hij baseerde zich hiervoor op gegevens van de federale politie.

“Eén van de grootste problemen, en dat is ook zo in onze zone, blijven de woninginbraken”, zei Gabriëls. “Verder merken we dat de autocriminaliteit gedaald is met 7%, diefstal met geweld met 16,5%, geweld tegen personen met 10,6%, familiaal geweld met 4,6% en de internetcriminaliteit met 23%.” Hoopvolle cijfers, maar een volgehouden inspanning blijft noodzakelijk. “Ook in het zonaal veiligheidsplan 2014- 2017 zijn diefstallen in woningen daarom een belangrijk actiepunt”, zei Gabriëls. “Daarnaast gaat er in dat plan ook aandacht naar inbraken in bedrijven, drugs, intrafamiliaal geweld, verkeer en de verschillende vormen van overlast. Daarom is het ook belangrijk dat we instrumenten hebben als de buurtinformatienetwerken en de nieuwe GAS-reglementering om kort op de bal te kunnen spelen.” (Bron: Het Nieuwsblad)

Geen opmerkingen: