dinsdag 28 januari 2014

Portugal boven in Herenthout

Zowat een op de drie kinderen tot vijf jaar in Vlaanderen is van vreemde herkomst. Over alle leeftijden heen gaat het om 1,1 miljoen mensen of 17,5 procent. Dat blijkt uit de nieuwe Vlaamse Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor, die voor het eerst migranten van de tweede generatie mee opneemt. Herenthout telt 28 vreemde nationaliteiten. De grootste niet-Belgische bevolkingsgroep in onze gemeente blijft die van de Portugezen met 137 inwoners.

De lokale Inburgeringsmonitor geeft de cijfers per stad/gemeente weer en bevat gegevens over de aanwezigheid van nieuwkomers, vreemdelingen en personen van vreemde herkomst en over hun relatieve achterstandspositie in de domeinen onderwijs, tewerkstelling, huisvesting, welzijn en armoede. Dat de migranten van de tweede generatie — dit zijn migranten met de Belgische nationaliteit, van wie de ouders van elders komen — nu ook zijn opgenomen in de cijfers, is volgens Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois (N-VA) heel belangrijk om te weten. “Omdat blijkt dat die mensen in de tweede generatie een grote achterstand hebben inzake armoede, opleiding, tewerkstelling en huisvesting”, zei hij gisteren in ‘De ochtend’ op Radio 1.
En de cijfers ogen niet meteen rooskleurig. “De armoedegraad is 3,8 keer hoger dan bij de autochtone bevolking. De tewerkstellingsgraad is maar 44 procent. De opleidingsgraad en de scholingsgraad zijn slecht. Het dramatische is dat dit ook speelt in de tweede generatie: heel veel schoolse uitval, mensen die geen diploma halen. Dat leidt tot een totale achterstand”, aldus nog Bourgeois.
Een van de zaken die gemeten zijn, is Nederlands als thuistaal. Daaruit blijkt dat in Gent één derde van de mensen thuis geen Nederlands spreekt. In Antwerpen spreekt 41 procent van de kleuters thuis geen Nederlands. Bourgeois hamert op het belang van talenkennis en dan in het bijzonder van het Nederlands. “Ons integratiebeleid heeft tot doel de zelfredzaamheid van mensen te verhogen en hen te stimuleren om aan alle aspecten van de samenleving deel te nemen. Dit proces begint op lokaal niveau, in een gemeente, in een buurt. Nu we de achterstand in de vijf genoemde domeinen beter in kaart kunnen brengen, kan de gemeente haar integratiebeleid én haar reguliere beleid beter afstemmen op de lokale uitdagingen”, aldus zegt Bourgeois. Hij vermoedt wel dat er een aantal burgemeesters zullen schrikken van de cijfers. Genk bijvoorbeeld blijkt de enige Vlaamse stad waar mensen met een vreemde origine nu al in de meerderheid zijn (54 procent).
De cijfers van de Inburgeringsmonitor werden gisteren in de loop van de dag online gezet op de portaalsite. Het volledige rapport van Herenthout vind je hier.

Niet-Belgen in Herenthout volgens nationaliteit:
Portugal: 137
Nederland: 52
Duitsland en Roemenië: 8
Kameroen: 7
Iran en Polen: 6
Belarus en Tanzania: 5
Marokko: 4
China, Frankrijk, Rusland en Verenigd Koninkrijk: 3
Colombia en Noorwegen: 2
Algerije, Burundi, Denemarken, Egypte, Ghana, Hongkong, Ivoorkust, Nigeria, Peru, Servië, Thailand en Zweden: 1

Aantal inwoners van vreemde afkomst volgens geslacht:
Mannen: 266 (6,1%)
Vrouwen: 271 (6,2%)

Aantal inwoners van vreemde afkomst volgens leeftijd:
0-5 jaar: 54 (10,0%)
6-11 jaar: 64 (13,3%)
12-17 jaar: 44 (8,3%)
18-24 jaar: 62 (8,9%)
25-34 jaar: 104 (10,3%)
35-49 jaar: 128 (6,6%)
50-64 jaar: 57 (3,0%)
65-79 jaar: 19 (1,6%)
80 jaar en ouder: 4 (0,9%)

Geen opmerkingen: