zaterdag 18 oktober 2014

Fietspad loopt dood

Het langverwachte nieuwe fietspad op de Herenthoutse Steenweg in Nijlen zal stoppen aan de grens met Herenthout. Er is de komende jaren geen budget voor een doortrekking. Het is al de derde keer in enkele jaren tijd dat Nijlen een ‘doodlopend’ fietspad moet aanleggen. Ook het fietspad langs de Bouwelse Steenweg stopt aan de gemeentegrens.

Het gemeentebestuur van Herenthout heeft de buren uit Nijlen al laten weten dat het geen interesse heeft in een gezamenlijk project om een vrijliggend fietspad aan te leggen langs de Herenthoutse Steenweg in Nijlen en het verlengde op de Nijlense Steenweg. “We hebben geen financiële ruimte om dit mee op te nemen in ons meerjarenplan”, zegt schepen van financiën en verkeer Maurice Helsen (CD&V) vandaag in Het Nieuwsblad. “We vonden dat er andere prioriteiten waren, zoals de heraanleg van enkele kruispunten. Ooit willen we natuurlijk ook een nieuw fietspad, maar dat kan nu niet. De kwaliteit van het fietspad op ons grondgebied is trouwens beter dan in Nijlen.”
In Nijlen, waar men het fietspad wél verouderd en onveilig vindt, gaat men door met de plannen. “Er is geen echte afscheiding tussen de rijweg en het fietspad. Ook zijn er verschillende betonplaten verzakt, wat niet comfortabel is om op te rijden”, weet schepen van openbare werken en verkeer Paul Laurijssen (CD&V). “Het is erg jammer dat ze aan de andere kant van de grens niet mee investeren. Als je meer mensen op de fiets wil krijgen, helpt het natuurlijk niet als een veilig, aangenaam fietspad halverwege overgaat in een oud en minder veilig gedeelte”, aldus nog Laurijssen.
Nijlen wil het vernieuwde fietspad in 2016 verwezenlijkt zien. Totale kostprijs: 2,1 miljoen euro, waarvan 80 procent gesubsidieerd wordt door de hogere overheid. Tegelijkertijd zal ook het kruispunt aan Zwart Water aangepakt worden.


Foto: Joren De Weerdt

Geen opmerkingen: