woensdag 24 december 2014

Eenrichtingsverkeer in het mobiliteitsplan

Ook op de Facebookpagina ‘Ge zijt van heurtuit als ge ...’ is het eenrichtingsverkeer in de Schoetersstraat talk of the town. “Er is een studiebureau aangesteld geweest dat heel wat centen gekost heeft en er wordt zelfs geen rekening mee gehouden”, zegt Louis van Gestel, initiatiefnemer van de petitie. Hieronder een passage uit het bewuste mobiliteitsplan ...

Ter hoogte van de schoolomgeving ’t Klavertje en De Luchtballon dient de verkeerscirculatie herbekeken te worden. Door een adequate verkeerscirculatie kunnen conflicterende bewegingen en illegale manoeuvres in de Schoetersstraat en Zusterstraat en op de kruispunten vermeden worden.
Een mogelijke scenario bestaat uit het omkeren van de huidige rijrichting in de Kloosterstraat, van de Zusterstraat naar de Jodenstraat. De Schoetersstraat is momenteel een dubbelrichtingstraat, deze wordt in dit scenario een enkelrichtingsstraat (richting van Vonckstraat naar Zusterstraat). Een mogelijk nadeel van dit scenario is het negatief effect op de doorstroming van de Jodenstraat.
Verder overleg tussen de gemeente Herenthout, De Luchtballen, ’t Klavertje en de lokale politie is nodig om tot een passende oplossing te komen. Het effect van mogelijke wijzigingen in de rijrichting kunnen eerst afgetoetst worden d.m.v. een tijdelijke proefopstelling.
De Maasweg ten slotte wordt als gevaarlijk ervaren door zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers. De oorzaak ligt in het smalle profiel van deze straat, waardoor er onvoldoende ruimte is voor menging van verkeer. Vermits ’t Klavertje zowel langs de Vonckstraat als langs Liefkenshoek schooltoegangen heeft wordt er geopteerd de huidige ingang voor fietsers in de Maasweg in de toekomst af te bouwen. De fietsers kunnen dan zowel langs de Vonckstraat als Liefkenshoek de school betreden waardoor het gebruik van de smalle Maasweg overbodig wordt.

Geen opmerkingen: