dinsdag 23 december 2014

Eenrichtingsverkeer

Meer dan 200 handtekeningen verzamelde Louis Van Gestel in de hoop een nieuwe proefopstelling af te dwingen van het eenrichtingsverkeer in de Schoetersstraat in de andere richting. Zo’n 56 bewoners van de bewuste straat tekenden de petitie ook. Toch vangt de initiatiefnemer bot.

De bewoners van de Maasweg en de Kloosterstraat hebben ondertussen de zwarte vlag uitgehangen. Ze protesteren hiermee tegen de toegenomen drukte in hun respectievelijke straatjes, sinds de belendende Schoetersstraat enkel richting werd. Volgens Van Gestel is het geen leven meer. “Er passeren hier wel zestig wagens per uur”, zegt hij vandaag in de kranten van Mediahuis. “En dan spreek ik nog niet over het zware vrachtverkeer, waarvoor deze weg absoluut niet geschikt is!”
De ellende begon toen de gemeente negen maanden geleden eenrichtingsverkeer invoerde in het eerste deel van de Schoetersstraat. Wie het centrum langs de Vonckstraat verlaat, mag de Schoetersstraat niet meer in en moet bijgevolg langs de Itegemse Steenweg naar de wijk Liefkenshoek of naar de twee supermarkten in de buurt. Zo zou het moeten zijn, maar in de praktijk is dat niet zo. De gemakzuchtige Liefkenshoeker - en bij uitbreiding Herenthoutenaar - kiest echter voor de Maasweg of de Kloosterstraat. Met alle gevolgen van dien.
Nochtans suggereerde het gemeentelijke mobiliteitsplan destijds een omgekeerde enkelrichting. Bedoeling was om de schoolomgeving van De Luchtballon veiliger te maken. “Terwijl er in de Maasweg ook een in- en uitgang is van een schooltje. Zijn de kinderen van ’t Klavertje soms minder waard?”, vraagt Van Gestel zich openlijk af.
De buren stellen zelf enkele oplossingen voor. “We vragen niet om het eenrichtingsverkeer op te heffen, maar om die om te keren. Een andere oplossing kan een tijdelijke enkel richting zijn, bij het begin of het einde van de schooldag. Ook parkeerhavens kunnen een oplossing bieden.”
Burgemeester Roger Gabriëls (GBL) begrijpt de buren maar geeft tegelijkertijd toe de twee straatjes ook meer te gebruiken dan voorheen. De enkel richting omdraaien, is volgens hem echter niet aan de orde. “De gemeente deed een bevraging en tachtig procent kon zich schikken in deze situatie”, zegt Gabriëls. “We nemen wel compenserende maatregelen. Maasweg krijgt een permanente zone 30 en een verbod op vrachtverkeer boven de 3,5 ton.”
De invoering van een zone 30 lijkt ons echter een pleister op een houten been. Alsof je in de Maasweg überhaupt (veel) harder kan rijden. Het is een raadsel waarom het bestuur geen proefopstelling in de andere richting overweegt. De huidige opstelling zou ingegeven zijn door een beslissing van de verkeersraad. Volgens geruchten bestaat er niet eens een verslag van die bijeenkomst ...

Geen opmerkingen: