zaterdag 20 december 2014

Gemeenteraad stelt agendapunten uit

De gemeenteraad besliste afgelopen maandag om de agendapunten betreffende het meerjarenplan, de daarmee samenhangende budgetwijziging en het budget voor 2015 naar een volgende vergadering uit te stellen. Die beslissing kwam er nadat Stijn Raeymaekers (Eenheid) opmerkte dat de oproeping niet overeenkomstig het huishoudelijk reglement gebeurde.

Raeymaekers verwees naar artikel 3 waarin wordt bepaald dat het budget en het meerjarenplan minstens 14 dagen vooraf moeten worden bezorgd volgens de voorschriften van het huishoudelijk reglement. “Het budget en de meerjarenplanaanpassing werden weliswaar tijdig bezorgd, maar de brief die erbij was gevoegd voldeed niet aan de voorschriften van een oproepingsbrief”, aldus het raadslid. “Klopt”, steekt Maurice Helsen de hand in eigen boezem. “De oproeping is inderdaad niet conform het huishoudelijk reglement, maar inhoudelijk heeft dit geen enkele weerslag. Dit is een praktijk die reeds jarenlang wordt toegepast en nooit tot problemen heeft geleid.”
Jan Van Dyck (S.A.M.E.N.) dreigde ermee klacht te zullen neerleggen indien de agendapunten niet uitgesteld zouden worden en het kwam tot een stemming. De raad besliste uiteindelijk met 14 stemmen voor (CD&V, GBL, N-VA en S.A.M.E.N.) en 5 onthoudingen (Eenheid en Christine Peeters) om ze te verplaatsen naar de raad van januari.

VARIA
Het zogenaamde vragenuurtje werd beheerst door het dossier KFC. Ben Verhaegen (N-VA) vroeg zich af wat de gevolgen zullen zijn van de verbreking van de overeenkomst met de architect voor de bouw van de kantine. Het architectenbureau Alaers & Goetstouwers werd aan de kant geschoven nadat het in een schrijven twijfelde aan de solvabiliteit van de bouwheer. Immers: het ganse project was geschat op 1,2 miljoen, terwijl KFC ‘maar’ 600.000 krijgt van de gemeente. Volgens schepen Herman Dom (GBL) zal de verbrekingsvergoeding 10% van de resterende som bedragen, hetzij ongeveer 4.000 euro. “De omgevingsaanleg is een apart dossier en blijft behouden. Vanuit het architectenbureau is er een positieve medewerking beloofd.”
Toch blijft Raeymaekers met vragen zitten. “Is het de bedoeling dat KFC nu met die 600.000 euro moet toekomen, inbegrepen de architectenkosten, voor een gebouw van dezelfde omvang? Worden de bezorgdheden van de architect ondervangen? Komen er duidelijke afspraken over hoe de gemeente gebruik kan maken van het gebouw? Er dient ook uitsluitsel te komen over de kosten die de gemeente zelf nog moet dragen. Iedereen heeft er belang bij dat er in dit dossier geen vertragingen meer komen. Ook de club moet weten waar ze voor staat”, aldus Raeymaekers.

Geen opmerkingen: