woensdag 7 januari 2015

Brandweerzone Kempen operationeel

Sinds zaterdag 3 januari is de brandweerzone Kempen operationeel. Op korte termijn verandert er niets in de werking. Wel werd een nieuw retributiereglement gestemd voor de niet-dringende interventies zodat deze voor alle gemeenten van de zone hetzelfde zijn.

De vorming van de brandweer zone Kempen - officieel hulpverleningszone 5 van de provincie Antwerpen - maakt een einde aan de gemeentelijke brandweerkorpsen. De zonevorming is een gevolg van de gasontploffing in Gellingen in 2004. Tijdens de evaluatie werd vastgesteld dat in de helft van de gemeenten de brandweerzorg ontoereikend was. De vroegere korpsen van Geel, Mol, Balen, Herentals, Grobbendonk, Herenthout en Westerlo vormen de nieuwe zone Kempen en staan in voor de bescherming van de gemeenten Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar en Westerlo.

DE KRACHT VAN SAMENWERKING
Door de krachten te bundelen brengen de verschillende korpsen hun capaciteit, kennis, ervaring en procedures samen. Aan het hoofd van de nieuwe brandweerzone staat Koen Bollen, de vroegere commandant van de brandweer van Geel.
Het dagelijks bestuur van de zone is in handen van het zonecollege. Burgemeester Jan Peeters van Herentals zit dit college voor, Geels burgemeester Vera Celis is ondervoorzitter. Alle overige burgemeesters hebben hun stem in de overkoepelende zoneraad die de grotere en strategische beslissingen neemt.

RETRIBUTIEREGLEMENT
Eén van de eerste wapenfeiten van de nieuwe zone was een eigen retributiereglement. De vroegere afzonderlijke reglementen verschilden vaak te veel van elkaar om in de eengemaakte zone te kunnen gebruiken.
In dringende situaties blijft het inzetten van de brandweer uiteraard gratis. Hiervoor bestaat een wettelijke lijst. In andere gevallen werden uurlonen vastgelegd voor het inzetten van personeel en tarieven voor het gebruik van materieel en producten. Voor het vervoer met de ziekenwagen verandert er niets. (Bron: nnieuws.be)

TARIEVEN
- Uitschakelen van een onbeheerd inbraakalarm: 250 euro;
- Nutteloze interventie door een falend technisch alarm: Eerste interventie is gratis, elke interventie nadien binnen de 12 maanden: 500 euro;
- Bestrijden van wespen- of bijennesten: 25 euro voor een eerste interventie, volgende interventies voor dezelfde nest: gratis;
- Openen van sleutelkluis voor een bedrijf: Eerste indienststelling is gratis, alle volgende keren: 50 euro;
- Bijstand verlenen aan ziekenwagen met hoogtewerker/ladderwagen of mankracht: 75 euro;
- Bijstand verlenen met signalisatiewagen aan externe hulpverleningsdiensten: 75 euro.


Brandweermannen Roger Poelmans en Eddy Fransen bereikten de pensioengerechtigde leeftijd en werden vervangen door Dennis Mertens en Jo Puls. Tijdens de viering van Sint-Barbara, de patroonheilige van de brandweer, in december bracht burgemeester Roger Gabriëls (GBL) hulde aan beide gepensioneerde brandweermannen. (Foto: Martin Lieckens)

Geen opmerkingen: