donderdag 15 januari 2015

Uitreikingsgala Cultuurprijs, Jeugdduim en Socioculturele Trofee

Op zaterdag 17 januari worden in GOC Ter Voncke naar jaarlijkse traditie de Jeugdduim en de Cultuurprijs uitgereikt. Nieuw dit jaar is de uitreiking van een Socioculturele Trofee. Met deze prijs wil men individuen of verenigingen in de kijker zetten die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan het ‘Huirtuitse’ verenigingsleven.

“Het Herenthoutse culturele leven lijkt op apegapen te liggen”, blokletterde Gazet Van Antwerpen eind november 2014 nog. Een bevriend reporter was namelijk bezorgd over het feit dat enkele dagen voor de deadline nog niemand genomineerd was voor de jaarlijkse Cultuurprijs en de nieuwe Socioculturele Trofee van Verdienste. Uiteindelijk bleek zijn vrees ongegrond en vielen er op de valreep toch nóg vier nominaties in de bus.

VERNIEUWING
De uitreiking van een Socioculturele Trofee van Verdienste is niet de enige vernieuwing die het bestuur van de Cultuurraad doorvoerde. Een andere nieuwigheid is dat de Cultuurprijs voor het eerst door een jury werd verkozen. Die jury bestond uit leden van het bestuur, aangevuld met evenveel leden uit de algemene vergadering. Na een overlegronde kwamen de zeven aanwezige juryleden eensluidend tot een verdict. Er was bijgevolg geen stemming nodig. De uiteindelijke laureaat wordt voor het grote publiek nog geheim gehouden tot zaterdag, de dag van de uitreiking zelf.
De genomineerden voor de socioculturele prijs, die op de avond van het gala zelf wordt verkozen, kunnen we u wel meedelen. Als het aan Magali Hoefkens ligt, krijgt die nieuwe trofee een plaatsje in de prijzenkast van Imitato. Het bestuur van de Cultuurraad besliste gebruik te maken van het recht bijkomende nominaties te doen en schoof HK Sandelyn en Sint-Vincentius naar voren.

MOTIVERINGEN
Imitato verraste in november 2014 vriend en vijand met vier spectaculaire shows, die in minder dan 36 uur volledig waren uitverkocht. Maar wat maakt nu dat ze de socioculturele trofee verdienen? “Hun ploeg is uitgebreid met enkele jonge veulens, en die nieuwe wind was ook zichtbaar in hun show. Toch slaagden ze er in om een perfecte combinatie te vinden voor jong en oud. Met als resultaat een zeer vernieuwende en variërende show”, aldus Magali.
Met de nominatie van HK Sandelyn wil het bestuur van de Cultuurraad een flinke pluim op de hoed van de leden steken en hen bedanken voor 45 jaren bestendige inzet. “Voor een heemkring is het werk echter nooit afgelopen en dat is ook hier het geval: het immense project dat een gedetailleerde catalogisering van de – echt wel indrukwekkende – collectie beoogt is al even bezig, maar zal nog vele jaren toewijding vragen. Deze werken achter de schermen zijn cruciaal, maar krijgen niet altijd de aandacht die ze verdienen. Ook daar willen we bij deze, als is het maar voor even, verandering in brengen, en misschien – wie weet – nieuwe mensen prikkelen om zich mee in te zetten voor het bewaren en ontsluiten van het Herenthouts erfgoed”, klinkt het.
De derde nominatie gaat naar Sint-Vincentius, een vereniging die zich bekommert om de armsten in ons dorp. De vereniging bestaat sinds 1865 en is daarmee ouder dan onze carnavalsstoet. Zo was het Sint-Vincentiusgenootschap in de Eerste Wereldoorlog actief betrokken bij de werking van het Nationaal Comiteit voor Hulp en Voeding. Tijdens de tweede Wereldoorlog handelde de organisatie veeleer zelfstandig. Nu zorgt de vereniging niet alleen voor voedselpakketten en kledij, maar ook bijvoorbeeld voor begeleiding en toeleiding naar het OCMW. Daar is men overigens heel erg te spreken over de samenwerking en beseft men als nergens anders hoe nodig het werk van Sint-Vincentius is. “Met deze nominatie wil het bestuur van de Cultuurraad alle vrijwilligers, die zich kosteloos inzetten voor de minderbedeelden, in de kijker zetten”, zegt voorzitter Eddy Verschueren. “Na al die jaren dienstbaarheid blijft de vereniging, zeker in deze moeilijke tijden, van onschatbare waarde voor (jammer genoeg) steeds meer mensen.”

JEUGDDUIM
Naast de cultuurprijs en socioculturele trofee wordt zaterdag ook de Jeugdduim uitgereikt aan een persoon of vereniging die het voorbije jaar een buitengewone inzet heeft geleverd voor de Herenthoutse jeugd. De genomineerden voor de Jeugdduim zijn de Overzetberen, Bibliotheek Herenthout, JH ’t Verschil, Michel Van Hoof (a.k.a. Michelleke) en Roefel.

Geen opmerkingen: