donderdag 5 februari 2015

Herstelling transformatorstation Atealaan

Op 20 januari was er een kortsluiting in het transformatorstation langs de Atealaan. Daardoor was er niet alleen tijdelijk een uitschakeling van de elektriciteitstoevoer, maar is er ook brandschade aan technische apparatuur en in het gebouw.

Om de elektriciteitstoevoer in de regio toch verder te kunnen waarborgen, plant Eandis op zaterdag 7 februari een grondige opknapbeurt van de getroffen apparatuur en het gebouw. De transformator wordt uitzonderlijk volledig buiten dienst gesteld tussen 7.30 en 17.30 uur. Er zullen nauwelijks gevolgen zijn voor de netgebruikers vermits het net wordt overgeschakeld en de stations van Nijlen, Herentals en Oevel, de stroomvoorziening tijdelijk overnemen.

VERVANGING
De vervanging van het bewuste transformatorstation was eigenlijk gepland in het najaar van 2016. Door het incident van 20 januari jongstleden, waarbij ernstige beschadigingen werden vastgesteld, moest de planning ingrijpend worden gewijzigd. Na een spoedprocedure, starten Eandis en Elia met de bouw van een nieuw transformatorstation vanaf begin maart. De bouwwerken zullen ongeveer een half jaar duren en het is de intentie dat de werken voltooid zijn in de loop van september 2015.
Tijdens de werken blijft het transformatorstation in dienst. In die context is het noodzakelijk dat technici van Eandis op zaterdag 7 februari grondige reinigingswerken uitvoeren om de brandsporen aan cruciale onderdelen zo veel mogelijk weg te werken. Het betreft hier uitzonderlijke omstandigheden, en die datum is gekozen in overleg met bedrijfsleiders van de industrieterreinen die normaal bevoorraad worden door het transformatorstation. Vermits die bedrijven behoorlijk wat stroom afnemen, was een interventie op zaterdag aangewezen om het station buiten dienst te stellen.

WAT
Een transformatorstation is een centraal punt in het elektriciteitsnetwerk, waar de hoogspanningslijnen van de transportnetbeheerder Elia toekomen. De stroom onder een spanning van 75.000 of 150.000 V wordt er omgezet naar middenspanning, meestal 15.000 V en wordt door Eandis verder verdeeld naar de verschillende gemeenten. Onderweg wordt de stroom nog eens omgezet naar laagspanning. Wanneer in zo’n transformatorstation iets gebeurt, heeft dat een impact op een redelijk groot gebied, in dit geval was vooral Herenthout, Herentals industrie, een deel van Westerlo (Heultje industrie) en het aangrenzende deel van Grobbendonk getroffen.
Bij dergelijk incidenten treedt onmiddellijk het noodplan in werken. Technici van Eandis evalueren het incident, en trachten binnen de kortst mogelijke tijd het net te verschakelen en iedereen van stroom te voorzien. Daarna volgen vaak de nodige herstellingen. (Bron: Herentals.be)

Geen opmerkingen: