maandag 27 april 2015

160.000 euro subsidie voor aankoop Smetjes

De gemeente kocht onlangs het winkelpand van Verheyen - Smetjes in de volksmond – aan. Bevoegd Vlaamse minister Joke Schauvliege (CD&V) bevestigt nu ook de toezegging van een subsidie van 160.000 euro op de aankoopprijs van het pand in de Molenstraat.

“Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege legt in haar beleid de nadruk op ruimtelijk rendement", weet schepen Maurice Helsen (CD&V). "Wij moeten namelijk allemaal zuinig omspringen met de beschikbare ruimte in Vlaanderen.”
Schauvliege opteert liever voor hergebruik van reeds ingenomen ruimte dan voor de inname van nog open ruimte. “Precies daarom kan ik subsidies verlenen voor de aankoop en sanering van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. De subsidie bedraagt 30% van de kostprijs voor de verwerving van een leegstaande bedrijfsruimte en 90% van de kostprijs voor de sanering ervan”, rekent Schauvliege voor.
In Herenthout verleent Schauvliege een subsidie aan de gemeente voor de aankoop van een leegstaande bedrijfsruimte gelegen aan de Molenstraat 48. Het betreft de voormalige site Verheyen in het centrum van de gemeente, met een totale oppervlakte van 1.357 m². De leegstaande site wordt omringd door gemeentelijke eigendommen, zijnde de gemeentelijke assistentiewoningen, het dienstcentrum Huis Driane en de culturele site Sint-Gummaruskerk.
Aangezien de gemeente momenteel over een beperkte infrastructuur beschikt voor het organiseren van culturele activiteiten, biedt deze nieuwe site de mogelijkheid om er een volledige sociaal-culturele invulling aan te geven die aanleunt bij de activiteiten in de aangrenzende gemeentelijke eigendommen.
“Het beoogde nieuwbouwproject zal een nieuwe dynamiek op gang brengen in de dorpskern van Herenthout”, zegt Joke Schauvliege. “Ik verleen daarom aan de gemeente een toelage van 160.000 euro of 30% van de kostprijs voor de verwerving van het onroerende goed.”

ADVISERENDE TAAK VOOR CULTUURRAAD
De aankoop van Verheyen biedt ook perspectieven voor de Cultuurraad. “We willen een nieuwe (door)start nemen in september, met een schone lei, enkele nieuwe krachten én een opgefriste werking”, zegt waarnemend voorzitter Eddy Verschueren. “Alles moet op dat moment samenkomen om nieuwe vlucht te kunnen nemen. Er staat dan ook een belangrijke adviserende taak te wachten met het dossier Verheyen, toch een belangrijk gemeentelijk cultuurproject.”
Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat - wat betreft de werking van de Cultuurraad - de combinatie van een algemene vergadering en een dagelijks bestuur de beste werking blijft. “Om deze structuur echter werkbaar te houden, zou het bestuur zeker moeten worden uitgebreid van de huidige vier personen naar minstens acht. Voor minder gaan we niet!”
De nieuwe werking zal op de eerstvolgende algemene vergadering (27 mei) toegelicht worden. Na deze toelichting wordt de vergadering voor een 15-tal minuten in 5 à 6 groepjes verdeeld, waarbinnen de aangehaalde visie op de werking wordt besproken.

Geen opmerkingen: