donderdag 9 juli 2015

30.000ste ‘Last Post’ door fanfare en brandweer

Vanavond om 20 uur blazen de trompetters van de Koninklijke Fanfare Sint-Pieter de 30.000ste ‘Last Post’ aan de brandweerkazerne achter het gemeentehuis. Daarna speelt de fanfare onder leiding van Patrick Milbou een aangepast concert. Op deze manier herdenken brandweer en fanfare van Herenthout de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.

Overal ter wereld zal vandaag de ‘Last Post’ gespeeld worden, als aandenken aan al die klaroenspelers die al 30.000 keer hun ode hebben gebracht aan de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Het is ook een ode aan de wereldwijde solidariteit onder de brandweerlui.
Met deze speciale plechtigheid willen de provincie West-Vlaanderen en de Last Post Association een ode brengen aan dat dagelijkse eerbetoon. Het voorbeeld wordt gevolgd in meer dan 200 brandweerkazernes in onder meer Frankrijk, Duitsland, India, Canada, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de live-uitzending op televisie zullen er ook beelden te zien zijn vanuit al die verschillende landen. Maar u kan zich natuurlijk ook gewoon snel naar onze brandweerkazerne reppen.

ODE AAN DE ODE
Acteur Wim Opbrouck is straks intendant en ceremoniemeester van de 30.000ste ‘Last Post’ in Ieper. Voorafgaand aan de ceremonie brengt hij een ‘Ode aan de Ode’ ...


Als de Last Post wordt geblazen, staan de sterren en planeten stil.
De wind houdt de adem in, de regen stopt, de maan verbleekt.
Er is vrede op aarde, er hangt weemoed in de lucht.
Uit de hemel slaat een mededogen over alle hoofden neer.
De klaroenen klinken als misthoorns.
Uit de nevels staan de doden op, zacht en teder.
Er dwarrelt sterrenstof. Rozenblaadjes.  
Klaprozen.
Alles is rustig onder de Menenpoort, maar de vrede heeft een valse schijn.
De Last Post blaast ons terug, naar de oude wereld van dodenakkers, en vertrapte weidegrond, de stank die over de slagvelden hangt.
In de modder van de loopgraven drijven wolken mosterdgas.
De horror van de Eerste Wereldoorlog is een opengesperde muil.
Een stille kreet bestorven in de monden van duizenden verloren zielen.
Jonge mannen gebeiteld in een koude, kille lijst van namen.
Gestorven voor het vaderland, beweend in het moederland.
Elke avond om 20.00 u. stipt blazen klaroeners de namen weer tot leven.
Een laatste eresaluut voor de gevallenen, het einde van de werkdag.
Daarna klinkt de reveille, het ontwaken, opstaan en weer doorgaan.
De eeuwige wederkeer, schepping, rijping, dood.
Generaties verdwijnen, verhalen verdampen,
maar de herinnering mag nooit vergaan.
De Last Post herinnert niet alleen, zij houdt de hoop in stand.
Zij roept de stad en de wereld tot de orde.
Onder de Menenpoort voltrekt zich avond na avond een volstrekt legitiem ritueel.
Opdat wij nooit zullen vergeten, maar vooral opdat wij tot in de eeuwen der eeuwen zullen inzien, dat elke oorlog, waar ook ter wereld, een aanslag is op het fundament van onze beschaving.

BERICHT AAN DE BEVOLKING
In zijn ‘bericht aan de bevolking’ deed Wim Opbrouck een oproep om het historische moment van de 30.000ste ‘Last Post’ samen te beleven vanuit brandweerkazernes overal ter wereld en op die manier een ‘Ode aan de Ode’ te brengen als eerbetoon aan de dagelijkse ceremonie en de Ieperse brandweerlui die - al sinds 1928 (!) - dagelijks de ‘Last Post’ blazen.
De oproep van Wim Opbrouck is intussen massaal en met veel enthousiasme beantwoord. Op 30000lastpost.be en facebook.com/30000LP kan u alvast het resultaat van een aantal acties bekijken.

Geen opmerkingen: