dinsdag 7 juli 2015

Financieel avontuur of positieve rekening?

In haar nieuwste publicatie schiet oppositiepartij S.A.M.E.N. met scherp op de Herenthoutse bestuursmeerderheid. “Een gemeentebestuur met ambitie dat zich toespitst op het eigen imago en stemmenwinst bij de volgende verkiezingen is een ramp”, zegt kopstuk Jan Van Dyck. “De rekening van hun prestige politiek zullen wij en onze kinderen gepresenteerd krijgen. GBL en CD&V storten Herenthout in een financieel avontuur.”

Vanuit de meerderheid klinkt een ander verhaal. Volgens schepen van financiën Maurice Helsen (CD&V) zijn de gemeentelijke rekeningen van 2014 afgesloten met een overschot van bijna 400.000 euro. “Het exploitatiebudget (de dagelijkse inkomsten en uitgaven, n.v.d.r.) vertoont zelfs een overschot van meer dan 1,2 miljoen euro. In deze moeilijke tijden is dit op zijn minst opmerkelijk te noemen.”
Volgens Helsen is dit gunstige resultaat onder andere te danken aan een aantal structurele ingrepen. “Een betere samenwerking tussen gemeente en OCMW, het terug onderhandelen van de verzekeringspremies en de lagere schuld zodat we minder intresten moesten betalen. Tegelijkertijd zorgden de zachte winter (minder strooizout en lagere energiekosten) en het feit dat er geen indexverhoging van de salarissen was, voor lagere uitgaven.”
Aan de kant van de ontvangsten zorgden onder andere de opcentiemen op de onroerende voorheffing (meer huizen), een aantal subsidies en hogere inkomsten uit de verhuur van het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum (GOC) en de sporthal voor het positieve resultaat. Deze positieve rekening geeft volgens Helsen alvast meer ademruimte voor de zware investeringen die er zitten aan te komen: de sites Serneels en Verheyen én de omgevingswerken ’t Kapelleke.

SCHANDALEN
“Onzin”, weet Jan Van Dyck. “Het OCMW kocht het bouwvallige kinderheil aan de Kloosterstraat en zal er nu vier studio’s en een zolderappartement in onderbrengen. Aankoop en werken kosten circa 950.000 euro.” Aan dezelfde Kloosterstraat bouwt de Kleine Landeigendom een kinderopvang voor de gemeente. Grond en ruwbouw kosten 900.000 euro. “Maar met de inrichting zal de rekening oplopen tot minstens 1,4 miljoen euro”, aldus Van Dyck.
De site Serneels werd aangekocht voor 1.350.000 euro. “De gemeente voorziet nu en volgend jaar 1,5 miljoen euro voor verbouwingswerken. Zonder studie- en mogelijke saneringskosten een rekening van 2,9 miljoen”, rekent Van Dyck voor.
Dat de kleedkamers en kantine van KFC Herenthout schandalen zijn, weet iedere Herenthoutenaar. “Geen enkele politieke partij verzet zich dan ook tegen een verhuis van de voetbalclub naar ’t Kapelleke, ook de oppositie niet! Maar te veel is te veel”, zegt Van Dyck. “Een uitgave van meer dan 3,5 miljoen euro voor de voetbalclub, terwijl o.a. de atletiekclub, de turnkring, de volleybalclub en de judoclub met moeite hun huur voor het sportcentrum kunnen betalen, is niet eerlijk tegenover de andere verenigingen.”
In de Molenstraat tenslotte kocht de gemeente onlangs de site Verheyen voor 950.000 euro. De winkel en het achterliggende magazijn zullen omgebouwd worden tot podiumzaal/polyvalente zaal/cultureel centrum. “De schepen van cultuur sprak in een interview over een bouwkost van 900.000 euro, maar specialisten verzekeren ons dat meer dan het dubbele zal nodig zijn. Voor deze bestuursperiode een waarschijnlijke rekening van 2,8 miljoen euro.”
Een en ander maakt volgens Van Dyck een rekening van minstens 11,5 miljoen euro op korte termijn. “Totaal niet in verhouding tot de Herenthoutse mogelijkheden. Erger: toen S.A.M.E.N. informeerde naar de bijkomende jaarlijkse kosten om deze infrastructuur te onderhouden en uit te baten, kwam er geen antwoord.”

Geen opmerkingen: