zaterdag 16 januari 2016

Overval

Twee gemaskerde mannen hebben donderdagavond even voor sluitingstijd Apotheek Van Daele in de Molenstraat overvallen. Het duo kon echter geen buit maken. De daders zijn nog steeds voortvluchtig.

De gang­sters stap­ten rond 17.40 uur de apo­theek bin­nen en be­dreig­den het aan­we­zi­ge per­so­neel met een pi­stool. “Een per­so­neels­lid werd even door de da­ders vast­ge­gre­pen maar toen het dui­de­lijk werd dat hun daad niets zou op­le­ve­ren, zijn de over­val­lers er zon­der buit van­door ge­gaan”, wist com­mis­sa­ris Dirk Van Peer van de lo­ka­le po­li­tie Ne­te­land gisteren in Het Nieuwsblad. “De ver­dach­ten lie­pen weg in de rich­ting van de Koestraat. On­ze men­sen zijn on­mid­del­lijk een zoek­ac­tie ge­start maar voor­lo­pig zijn de over­val­lers spoor­loos.”
Gelukkig raak­te nie­mand ge­wond, maar de slacht­of­fers van de over­val zijn on­der de in­druk van de ge­beur­te­nis­sen. De dienst slacht­of­fer­be­je­ge­ning van de po­li­tie zorg­de voor op­vang. Volgens apothekeres Ann Van Daele waren de daders minderjarig en spraken ze het plaatselijke dialect.

Geen opmerkingen: