dinsdag 8 maart 2016

Vestigingspremies en cadeaubonnen

De Herenthoutse gemeenteraad keurde de voorbije maanden twee initiatieven goed die kaderen in het strategisch commercieel plan om de lokale detailhandel optimaal te ondersteunen. Het gaat om een vestigingspremie voor zelfstandigen die een leegstaand winkelpand nieuw leven willen inblazen en een gemeentelijke cadeaubon.

Het ­be­stuur van He­r­enthout wil met klei­ne maat­re­ge­len de Markt ver­fraai­en. Zo keurde de gemeenteraad op 22 februari een vestigingspremie van 5.000 euro goed voor zelfstandigen die onder bepaalde voorwaarden een leegstaand winkelpand innemen binnen het kernwinkelgebied.
Schepen van middenstand en lokale economie Maurice Helsen (CD&V): “Het gaat om winkelpanden die een jaar of langer leegstaan. De maatregel kadert in het ‘strategisch commercieel plan’ van onze gemeente. Deze nieuwe premie is een belangrijke hefboom om de leegstand binnen onze handelskern zoveel mogelijk in te perken.”
Eerder dit jaar (25 januari) keurde de Herenthoutse gemeenteraad ook al het reglement ‘Gemeentelijke cadeaubon’ goed. Helsen verwacht de introductie van de cadeaubonnen in de loop van het voorjaar. Ze zullen te koop aangeboden worden tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en van de bibliotheek.
De gemeentelijke cadeaubon zal worden uitgegeven in 3 waarden, namelijk 5, 10 en 25 euro. Het gemeentebestuur zal de gemeentelijke cadeaubon zelf inzetten voor de uitbetaling van gemeentelijke premies en tegemoetkomingen zoals de geboortepremie en de premie voor jubilarissen.

Geen opmerkingen: