vrijdag 24 juni 2016

Herenthoutse financiën gezonder dan ooit?

Op 30 mei keurde de gemeenteraad de rekening van 2015 goed. “De exploitatierekening vertoont een overschot van meer dan 2,1 miljoen euro, waarvan ongeveer 730.000 euro aan éénmalige dividenden. Maar zelfs dan is het overschot van 1,4 miljoen euro zeer aanzienlijk. Vorige legislatuur was het exploitatieresultaat immers altijd negatief”, aldus schepen van financiën Maurice Helsen (CD&V).

De structurele besparingen, een veel efficiënter beheer van de kosten en het feit dat er nog geen bijkomende leningen zijn aangegaan, hebben volgens Helsen in belangrijke mate bijgedragen tot deze gezonde financiële situatie. “In tegenstelling tot de vorige legislatuur zullen we de gemeentelijke belastingen niet verhogen. Toch werd er na drie jaar al evenveel geïnvesteerd dan de vorige beleidsploeg op zes jaar heeft gedaan.”
Nog volgens Helsen zal het bestuur door dit overschot minder moeten lenen voor de lopende investeringen. Hij denkt hierbij aan de omgevingswerken aan het sportcentrum, de werken aan Bouwelse Steenweg, de verhuis van de technische dienst naar de site Serneels, de uitbouw van een cultuurcentrum op de site Verheyen, de herinrichting van het kruispunt van de Verbistlaan met de Brannekensstraat, de werken aan de kerk, de opfrisbeurt van de pastorij, ... “Door minder te lenen zal de gemeentelijke schuld op het einde van de legislatuur ongeveer dezelfde blijven dan op het einde van de vorige legislatuur. Maar er zal een pak meer geïnvesteerd geweest zijn en dit zonder hogere gemeentelijke belastingen.”
“Herenthoutse financiën gezonder dan ooit!” Klinkt en leest allemaal mooi. Maar is het dat ook? Wij legden de visie van schepen Helsen voor aan Jan Van Dyck (S.A.M.E.N.) en Stijn Raeymaekers (Eenheid). En zij spreken - wat dacht u anders - andere taal.

“BLIJ DAT HIJ MIJN DOKTER NIET IS”
Volgens Jan Van Dyck slaat onze schepen van financiën de bal volledig mis. “Een overschot boek je wanneer je meer ontvangt dan je gebruikt voor je werking. Om het anders te formuleren: wie weinig uitvoert, heeft aan het eind van het jaar centen over. Daarom hebben S.A.M.E.N. en Eenheid weinig aandacht besteed aan de rekening tijdens de vorige gemeenteraad. Het is een boekhoudkundige aangelegenheid die weinig zegt over de echte werking van het bestuur”, aldus Van Dyck.
Ook Stijn Raeymaekers reageert verbaasd op de rooskleurige kijk van CD&V op de jaarrekening. “Als schepen Helsen de gemeentelijke financiën gezonder dan ooit vindt dan ... ben ik gewoon blij dat hij mijn dokter niet is”, lacht hij. De volgens hem mistekende berichtgeving verbaast Raeymaekers zelfs een beetje. “Omdat ik nu net vind dat hij diegene is die tijdens de gemeenteraad nog de meest open houding aanneemt en op gestelde vragen de correctste informatie verschaft.”
Raeymaekers weerlegt het tendentieuze karakter van het bericht dat schepen Helsen de wereld instuurde met enkele vaste feiten en cijfers. “Vorige legislatuur was er nog geen exploitatie- en investeringsrekening (die werd pas ingevoerd met de nieuwe Beleids- en Beheersyclus deze legislatuur, n.v.d.r.). Er was toen nog de ‘gewone’ en de ‘buitengewone’ dienst. Ter info: de gewone dienst sloot per 31 december 2012 met een positief boekhoudkundig resultaat van 2.041.607,65 euro en de buitengewone dienst met een positief boekhoudkundig resultaat van 1.327.860,61 euro.”
Dat er de voorbije drie jaar meer financiële ruimte was, is volgens Raeymaekers niet een klein stuk te danken aan het feit dat deze ploeg kon starten met een tijdens de vorige legislatuur afgebouwde schuldenlast van ‘amper’ 4.321.980,27 euro. “Ofwel de helft van de historisch hoge schuldenberg waarmee vorige legislatuur aan de slag moest gegaan worden. De jaarlijkse aflossingen van de leningen beliepen de afgelopen jaren dus amper de helft, net dankzij de afbouw tijdens de vorige legislatuur. De inkomsten lagen hoger, o.a. door de belastingverhoging vorige legislatuur. Dat is waar. Maar ligt de bevestiging dat die verhoging nodig was niet in het feit dat ze tot op de dag van vandaag is aangehouden, ook door schepen Helsen?”

DURE INVESTERINGEN
Dat het huidige bestuur in de laatste drie jaar al zoveel investeerde als de vorige meerderheid in een volledige bestuursperiode kan door niemand ontkend worden. Vorige periode werd onder impuls van Eenheid gestreefd naar een afbouw van de leningslast om meer centen vrij te maken voor de werking van de gemeentediensten. “Deze meerderheid maakt dit echter volledig ongedaan”, weet Van Dyck. “Ze geeft uit boven haar mogelijkheden en bespaart anderzijds op personeel en diensten voor de bevolking.”
Het kopstuk van S.A.M.E.N. vindt de kijk van schepen Helsen op de gemeentelijke investeringen dan ook alarmerend. “Tot nog toe werden slechts een aantal werken die al jaren in de pijplijn zaten, uitgevoerd en zijn een aantal dure aankopen gebeurd. Dàt zijn de investeringen van de laatste drie jaar. De kosten die de aankopen zullen veroorzaken worden vreselijk onderschat. Helsen laat zich meeslepen in de propagandacampagne van GBL, die kost wat kost een aantal prestigeprojecten wil realiseren, ook al betekent dat een financiële ramp voor Herenthout en belastingverhoging na de volgende verkiezingen.”
De prognoses van de huidige meerderheid kloppen volgens van Dyck helemaal niet. “In 2018 zal ze wel uitpakken met enkele verwezenlijkingen, maar de echte rekening zal pas daarna gepresenteerd worden. In plaats van minder te lenen, zoals zoals CD&V laat uitschijnen, zullen vele miljoenen meer nodig zijn.”
Raeymaekers deelt die visie en verwijst naar wat hij “manifest financiële onderschattingen” noemt, die de voorbije weken op de gemeenteraad meermaals opdoken. “Hoewel de site Verheyen “zeker” en “met beperkte middelen” zou kunnen worden verbouwd tot een podiumzaal, zijn we inmiddels verschillende budgetwijzigingen verder én de conclusie rijker dat het magazijn verbouwen geen realistische optie is. Dure bouwgrond dus. Hoewel de verhuis van de technische dienst al een feit had moeten zijn, zijn blijkbaar enkele weken geleden de plannen voor de site Serneels teruggestuurd naar de ontwerper omwille van onvoldoende budget. De sale-and-leaseback van de pastorij is ondertussen een “opfrisbeurt” geworden, het gebouw staat ondertussen al jaren te verkommeren, terwijl omgekeerd de gemeentekas wordt gespijsd met verhoogde “leegstands- en verkrottingstaksen” die ons bestuur van eigenaars vordert.”

Geen opmerkingen: