vrijdag 29 juli 2016

Fase 2 weg- en rioleringswerken Bouwelse Steenweg

Vanaf maandag 1 augustus begint Eandis met het verder slopen van de bovengrondse leidingen en betonpalen langs de kant van de oneven huisnummers. Aansluitend worden er nieuwe ondergrondse laagspannings- en openbare verlichtingsleidingen geplaatst.

Op dinsdag 2 augustus zal de aannemer Heijmans Infra de werfsignalisatie aanpassen. Dit houdt in dat het eenrichtingsverkeer vanaf Herenthout in de richting van Bouwel, aan de kant van de even huisnummers zal rijden. Het nieuwe fietspad zal tijdens de werken aan fase 2 als dubbelrichtingsfietspad dienst doen.
De aannemer heeft nog 68 werkdagen om, afhankelijk van de weersomstandigheden, volgende werken uit te voeren: opbreken van de bestaande verhardingen (fietspad, voetpad, boordstenen ...); plaatsen van DWA-leiding, afkoppelen RWA-DWA-leidingen ter hoogte van de woningen; plaatsen nieuwe huisaansluitputjes, kolken en maken grachten; plaatsen van boordstenen en funderingen voor fiets- en voetpaden; plaatsen nieuw fietspad in rode beton; plaatsen nieuw voetpad en aanwerken opritten in betonstraatstenen; affrezen van de bestaande asfaltlaag en plaatsen nieuw asfalt voor de rijweg, aanplanten en opzaaien tussenstrook tussen de rijweg en het fietspad; en aanbrengen van de definitieve signalisatie en belijning op de rijweg.

OPSPATTEND WATER
De voorbije week zijn arbeiders van de gemeente druk bezig geweest met de heraanleg van het kruispunt Molenstraat-Vlakke Velden-Processieweg. De straatstenen waren verzakt en dat zorgde bij fel regenweer voor ongemakken bij de buurtbewoners. In de putten vormden zich plassen en door het voorbijrijdend verkeer spatte het regenwater tot tegen de deuren van de woningen in de buurt van het kruispunt. Om een en ander in goede banen te leiden, werden er tijdelijke verkeerslichten geplaatst waardoor het verkeer beurtelings kon passeren.
De heraanleg van de straatstenen op het kruispunt Molenstraat-Vlakke Velden-Processieweg moet opspattend regenwater van de woningen weghouden. (Foto: Ludo Coenen)

Geen opmerkingen: