zaterdag 19 november 2016

Herenthout krijgt erkenning als kindvriendelijke gemeente

Dat Herenthout zich samen met zeven andere Vlaamse steden en gemeenten een kindvriendelijke gemeente mag noemen, kon u hier begin november al lezen. Het lokaal bestuur, met schepen van jeugd Tine Witvrouwen (GBL) op kop, laat weten heel trots te zijn dat onze gemeente deze prestigieuze titel de komende zes jaar mag dragen.

Het was minister van jeugd Sven Gatz die op 6 november laatstleden in Gent de labels ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ mocht uitreiken. Het label heeft zijn roots in de internationale Child Friendly Cities beweging, gestart vanuit de VN en UNICEF. Het lauwert steden en gemeenten die het internationale kinderrechtenverdrag omzetten in concreet beleid op alle terreinen waar kinderen en jongeren mee in aanraking komen.
Samen met kinderen en jongeren analyseerden de steden en gemeenten hun beleid vanuit een kindvriendelijke bril. Ze formuleerden een strategie die rekening houdt met hun jonge inwoners in al hun beleidsbeslissingen. Niet alleen als het over jeugdwerk of kinderopvang gaat, maar ook over pakweg mobiliteit, welzijn, cultuur en veiligheid.

“Herenthout heeft een sociaal weefsel waar de buurdorpen jaloers op zijn!” (Magali, 24)

De uitreiking gebeurde niet toevallig in Gent, waar een dag later de internationale conferentie Child in the City van start ging. Gent mag zich sinds 2014 kindvriendelijke stad noemen en was gastheer van de conferentie. “Door het congres naar Gent te halen kunnen we ons laten inspireren door de hele wereld. Tegelijk tonen we ook hoe ver we zelf staan. Het label is net als “liefde” een werkwoord. Het stimuleert Gent om er dagelijks werk van te maken. Steeds meer kinderen groeien op in de stad. Volgens mij bestaat er geen betere plek om op te groeien maar vraagt dat een actief beleid voor een kind- en jeugdvriendelijke stad”, aldus Elke Decruynaere, Gentse schepen van jeugd.

“Het bijzondere aan Herenthout is de zeer grote kern aan kinderen en jongeren, actief als lid of leiding in goeddraaiende jeugdverenigingen!” (Koen, 27)

Naast Herenthout zagen ook Temse, Kortrijk, Dendermonde, Poperinge, Middelkerke, Geraardsbergen en Leuven hun inspanningen beloond. Een jury, die bestond uit UNICEF België, het Kinderrechtencommissariaat, VVSG, Demos, VVJ, Hogeschool Gent, Universiteit Gent, AP Hogeschool Antwerpen, afdeling Jeugd van de Vlaamse overheid en het Europees Netwerk Kindvriendelijke Steden, beoordeelde van elke gemeente een dossier. Welk traject legden ze af? Hoe kindvriendelijk zijn ze nu, wat is hun strategie kindvriendelijkheid en hoe is die verankerd in hun beleid?
Dit vond de jury sterk in het dossier van Herenthout: 1. Bij de uitwerking van de strategie werd het platform kindvriendelijkheid ook uitgebreid met andere partners zoals politie en OCMW. De gemeente zet sterk in op een samenwerking met de scholen binnen haar strategie kindvriendelijkheid. 2. Herenthout maakt optimaal gebruik van haar profiel van kleine gemeente voor stevige samenwerkingen.

“Herenthout heeft heel wat kleine paadjes, waarlangs voetgangers en fietsers zich veilig kunnen verplaatsen.” (Dries, 11)

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen namens de jury: “Het label kindvriendelijke steden en gemeenten zorgt voor een dynamiek bij lokale besturen om met kinderrechten aan de slag te gaan. Een kindvriendelijk beleid is een beleid voor alle kinderen. En het betrekt bovendien alle domeinen die voor kinderen belangrijk zijn. Iedereen mee in bad dus, van de groendienst tot het OCMW.”

“De oversteekhulpen aan de scholen aan het begin en einde van de school zijn echt super! Ze zorgen ervoor dat alle kinderen veilig kunnen oversteken.” (Charlotte, 8)

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz overhandigde persoonlijk de oorkonde aan de steden en gemeenten. “Kindvriendelijkheid staat gelijk met mensvriendelijkheid. Niet alleen kinderen zijn gebaat met een aangename leefomgeving, verkeersveilige buurten of een goede cultuur en jeugdinfrastructuur. Daarom ben ik blij te mogen vaststellen dat dit label gegeerd is door de steden en gemeenten. Ik wil het behalen ervan dan ook blijven aanmoedigen!”


Schepen van jeugd Tine Witvrouwen zakte samen met een delegatie van Loket Kids & co, Jeugddienst Herenthout en Jeugdraad af naar De Wereld Van Kina om de oorkonde in ontvangst te nemen.

KINDVRIENDELIJK STEDEN EN GEMEENTEN
Het project kindvriendelijke steden en gemeenten ondersteunt lokale besturen die alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag willen realiseren in hun stad of gemeente. Steden en gemeenten die ook voor de titel willen gaan, kunnen zich tegen 2018 klaarstomen.
Dat kan onder begeleiding van VVJ of op eigen houtje, met alle info die voorhanden is op kindvriendelijkestedenengemeenten.be. Hier vinden steden en gemeenten die kindvriendelijkheid willen verankeren in hun beleid echt alles om aan de slag te gaan, waaronder: een visie op kindvriendelijke steden en gemeenten, voorbeelden in Vlaanderen, een toolkit en methodieken om zelf aan de slag te gaan en tenslotte het antwoord op de vraag hoe je het label ‘kindvriendelijke stad’ of ‘kindvriendelijke gemeente’ aanvraagt.

TOOLKIT
De internationale beweging Child Friendly Cities ontwikkelde een toolkit die steden en gemeenten helpt om hun staat van kindvriendelijkheid op te maken en hun strategie voor de komende jaren te bepalen. VVJ vertaalde dit instrumentarium naar de Vlaamse context. Steden en gemeenten kunnen op eigen houtje aan de slag met de toolkit of kunnen zich laten begeleiden door VVJ, dat het instrumentarium vertaalde naar de Vlaamse context. “Onze missie is meer, beter en breder lokaal beleid voor kinderen en jongeren. Steden en gemeenten die het label halen engageren zich om daar dagdagelijks werk van te maken.” zegt Kaï Van Nieuwenhove, directeur van VVJ. Het traject leidt tot een lijvig rapport en een strategie kindvriendelijkheid op maat voor elke stad of gemeente.

LABEL KINDVRIENDELIJKE STEDEN EN GEMEENTEN
Aan het concept is ook een label verbonden. Het label erkent steden en gemeenten die door middel van een uitgewerkte strategie werken aan hun kindvriendelijkheid. Wie het label wil halen, legt een portfolio voor aan een jury. UNICEF België, het Kinderrechten-commissariaat, VVSG, Demos, VVJ, Hogeschool Gent, Universiteit Gent, AP Hogeschool Antwerpen, afdeling Jeugd van de Vlaamse overheid en het Europees Netwerk Kindvriendelijke Steden beoordelen.
Gemeenten die het label willen halen, kunnen op eigen houtje het traject afleggen en het portfolio voorleggen aan de jury. Of ze kunnen de ondersteuning inroepen van VVJ voor de begeleiding van het volledige traject of een onderdeel ervan.

Meer info >>> Communicatieverantwoordelijke VVJ: Leen Bartholomeus, T 0496-18 51 20 - Schepen van Jeugd Herenthout: Tine Witvrouwen, T 0494-19 05 44

Geen opmerkingen: