zondag 6 november 2016

Kindvriendelijke gemeente

Aan de vooravond van de internationale conferentie Child in the City in Gent, heeft minister van jeugd Sven Gatz zojuist voor de tweede maal de labels ‘Kindvriendelijke steden en gemeenten’ uitgereikt. Onze gemeente was één van de laureaten en mag zich de volgende zes jaar kindvriendelijke stad of gemeente noemen.

Het label heeft zijn roots in de internationale beweging Child Friendly Cities, gestart vanuit de Verenigde Naties en Unicef. Het bekroont steden en gemeenten die in alle beleidsdomeinen streven naar respect voor de rechten van het kind.
De laureaten analyseerden hun beleid door een kindvriendelijke bril en stemden het daar op af. Ze engageren zich verder om het internationale kinderrechtenverdrag om te zetten in concreet beleid op alle terreinen waar kinderen en jongeren mee in aanraking komen. Niet alleen als het over jeugdwerk of kinderopvang gaat, maar ook over pakweg mobiliteit, welzijn, cultuur en veiligheid.
De laureaten werden verwelkomd door Elke Decruynaere, schepen van jeugd in Gent en Vlaams Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. Daarna overhandigde minister van jeugd en coördinerend minister van kinderrechten Sven Gatz de steden en gemeenten persoonlijk hun oorkonde.
De jury vond volgende punten sterk in het dossier van Herenthout. 1. Bij de uitwerking van de strategie werd het platform kindvriendelijkheid ook uitgebreid met andere partners zoals politie en OCMW. De gemeente zet sterk in op een samenwerking met scholen binnen haar strategie kindvriendelijkheid. 2. Herenthout maakt optimaal gebruik van haar profiel van kleine gemeente voor stevige samenwerkingen.
Kaï Van Nieuwenhove, directeur van de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten, kwam daarna praten over het belang van beleidsparticipatie van kinderen en jongeren. Immers, het welbevinden van kinderen is volgens de Verenigde Naties de ultieme indicatie van een gezonde woonomgeving, een democratische gemeenschap en goed bestuur.
Na de traditionele receptie konden de genodigden een tentoonstelling rond kinderrechten bezoeken. Op de beurs kindvriendelijke steden en gemeenten maakten de laureaten hun kindvriendelijk beleid visueel. De aanwezige kinderen en jongeren kregen ook een rondleiding door het Huis van Kina, dat in 2012 de Museumprijs van de Kinderjury kreeg.

Het project ‘Kindvriendelijke steden en gemeenten’ ondersteunt lokale besturen die alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag willen realiseren in hun stad of gemeente. Het label erkent steden en gemeenten die door middel van een uitgewerkte strategie werken aan hun kindvriendelijkheid. De Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) verzorgt het secretariaat van het project.

Geen opmerkingen: