vrijdag 10 maart 2017

Omgeving Kruiskensberg krijgt fikse opknapbeurt

Fietsen langs een haag van eiken, natte natuur verkennen via een houten plankenpad óf de bloemrijke hooilanden en de ecologische vijver bewonderen. Binnenkort valt er heel wat te beleven in de omgeving van het natuurgebied Kruiskensberg en restaurant ’t Schipke. “We beginnen eraan op zaterdag 11 maart”, klinkt het. “Eerst vellen we de bomenrij en de bomen rond de vijver. Daarna volgt de aanleg van het fietspad.” Een en ander is meteen ook het startsein voor de realisatie van het omvangrijke Sigmaproject Vallei van de Grote Nete.

Het Agentschap voor Natuur en Bos en het Kempens Landschap – een vzw die ernaar streeft om zoveel mogelijk van het Kempens landschap te bewaren en toegankelijk te maken – nemen het gebied samen onder handen. De werken luiden meteen ook de realisatie in van het omvangrijke Sigmaproject Vallei van de Grote Nete. Met dat plan pakken Waterwegen en Zeekanaal NV en het Agentschap voor Natuur en Bos in deze zone het droogteprobleem aan. Zo herstellen ze in één klap ook de natuur. Een zegen voor de kwartelkoning en het porseleinhoen.

STREEKEIGEN SOORTEN
De omgeving van de Kruiskensberg telt heel wat uitheemse planten, zoals bamboe en coniferen. Die zullen plaats maken voor streekeigen soorten. Ook afval, zoals een oude caravan, hek, omheining, bakstenen, ... vliegt buiten. “We maken schoon schip!”

ECOLOGISCHE VIJVER
De vijver in het natuurgebied wordt natuurvriendelijker gemaakt. Via afgeschuinde oevers kunnen waterplanten beter groeien en waterdiertjes voortaan gemakkelijker in en uit de vijver. Door bomen en planten op de oever te verwijderen, geniet het onderwaterleven van meer licht. Amfibieën kunnen zo de warme plekjes in de zon opzoeken.

BLOEMRIJKE HOOILANDEN
Door het droogteprobleem aan te pakken wordt de natuurlijke vallei van de Grote Nete hersteld. “Met drempels op de rivierbodem trekken we het lage waterpeil in het voorjaar op. Zo kan de natte natuur met schrale graslanden opnieuw floreren. Door één bomenrij te rooien, krijgt het grasland in de vallei weer een open karakter.” Vogels als de kwartelkoning en het porselein hoen voelen zich kiplekker in die open ruimte. Langs het toekomstige fietspad verschijnt een nieuwe bomenrij.

PLANKENPAD
Voor net dat tikkeltje extra natuurbeleving moet je het nieuwe plankenpad van 160 meter op. Van de parking van het natuurgebied Kruiskensberg (aan de Kruiskensbaan) wandel je vlot naar de Netedijk. Het pad loodst je door drassige delen zonder dat je natte voeten krijgt.

FIETSEN OP EEN HISTORISCH TRACÉ
Met een halfverhard fietspad van 340 meter lang wordt het historische tracé tussen de Netelei en de Haringstraat opnieuw tot leven gewekt, meteen ook het sluitstuk van de werken. Naast het fietspad planten we streekeigen eikenbomen. Misschien kun je tegen de zomer van 2017 al fietsen op het nieuwe pad. De route sluit naadloos aan op bestaande fietskooppunten in de regio en op fietspaden naar Itegem.HET SIGMAPROJECT
Tussen Nijlen en Geel maken Waterwegen en Zeekanaal NV en het Agentschap voor Natuur en Bos werk van een veiliger, gevarieerder, rijker en meer open landschap met ruimte voor beleving. Door allerlei menselijke ingrepen kan de Grote Nete overvloedig regenwater niet meer slikken. Tegelijk kampt de vallei met verdroging. Het Sigmaplan pakt beide uitdagingen aan over een traject van 30 kilometer in drie deelgebieden. Dit project – Omgeving Kruiskensberg/Vallei van de Grote Nete, in Herenthout en Heist-op-den-Berg – behoort tot de deelzone ‘Tussen Hellebrug en Herenbossen’. Net als in ‘Zammelsbroek’ ligt de klemtoon hier op natuurherstel. In het middendeel ‘Ter Borght-de Merode’ focussen we op bescherming tegen overstromingen.


Hier vind je meer info over het Sigmaproject Vallei van de Grote Nete.


De werken worden over zestien maanden gespreid. “Eerst vellen we de bomenrij en de bomen rond de vijver. We zorgen ervoor dat we daarmee klaar zijn voor het broedseizoen, dat 15 maart begint. Dan volgt de aanleg van het fietspad.”

Geen opmerkingen: