woensdag 19 april 2017

Erfgoed … ook uw zorg

Op zondag 23 april 2017 vieren we in Vlaanderen, Brussel inbegrepen, de jaarlijkse Erfgoeddag. Waarom nodigen deze keer niet minder dan twee ministers, in naam van de overheden en organisatoren, iedereen uit om te participeren en er mee voor te zorgen dat deze editie een succes wordt? Dat heeft alles te maken met het mooie, kwetsbare, belangrijke en warme thema dat gekozen werd: ‘Zorg’.

Zorgen voor het cultureel erfgoed: dat ligt voor de hand. In alle uithoeken van Vlaanderen, ook dicht bij waar u leeft, wordt zorgvuldig omgegaan met archiefstukken, museumobjecten, boeken en andere dingen. Dat geldt ook voor gebruiken, feesten en rituelen; het immaterieel erfgoed. Op 23 april tonen tal van instellingen, organisaties en verenigingen hoe en waarom niet alleen borgen en zorgen op elkaar rijmen, maar ook bijvoorbeeld beheren en participeren, beginnen en gezinnen, doorgeven en beleven, stappen, behappen en Erfgoedappen … Hoe worden sporen uit het verleden in passende omstandigheden bewaard en gebruikt? Wat is erfgoedwerk vandaag en wat komt er allemaal bij kijken als je dat duurzaam en verantwoord wilt doen?

Het thema ‘Zorg’ is een kans om te leren over de zorg voor en door mensen en dit vroeger en nu. Hoe gebeurde dit lang geleden? Wat zijn de gelijkenissen en verschillen met vandaag? Hoe gaan mensen in zorgcentra, ziekenhuizen, OCMW’S en andere zorginstellingen met erfgoed om? Hoe kan erfgoed het leven van mensen verrijken? Tenslotte zegt het verleden van de zorg veel over ons mensbeeld. In het programma dat u gratis wordt aangeboden is er van alles te beleven. Wij zijn in elk geval gelukkig dat diverse sectoren elkaar vonden, dat verschillende vormen van zorg, door professionals, vrijwilligers en in verenigings- en familieverband, elkaar inspireren en versterken.

Graag danken we, in naam van de Vlaamse overheid, alle organisatoren die er ook in 2017 voor zorgen dat er goed gewerkt wordt met erfgoed. Dat er samengewerkt wordt over allerlei schotten en grenzen heen en dat er aandacht gevraagd en gegeven wordt voor al het belangrijke en zorgvuldige werk dat er gebeurt in de erfgoed- en de zorgsector, ja, in de hele maatschappij. Dat we daar met zijn allen samen voor gaan, dat spreekt toch voor zich?
Zorg dat u erbij bent!

Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gatz
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen

Geen opmerkingen: