maandag 3 april 2017

Maidenspeech van burgemeester Patrick Heremans

Zaterdagnamiddag heeft bisschop Johan Bonny de gerestaureerde Sint-Pieter-en-Pauwelkerk ingezegend. Hij feliciteerde ook Patrick Heremans (GBL), die op zijn beurt aan zijn eerste dag als burgervader begon. Hieronder vindt u de integrale maidenspeech van onze kersverse burgemeester ...


Geachte monseigneur

Eerwaarde heer

Geachte Emilia

Collega’s van het schepencollege en het gemeentebestuur

Geachte parochianen

Geachte aanwezigen

Het moet iets meer dan 50 jaar geleden zijn dat ik voor het eerst in deze kerk binnenkwam. Een gebouw dat ik meer dan twintig jaar lang vanuit mijn bed heb liggen bekijken en bewonderen.

Ik was niet alleen onder de indruk van de buitenmaten van het gebouw, maar ook van de ruimte binnenin. Het licht dat door de ramen in loodglas binnenviel en een pallet aan kleuren veroorzaakte, heeft altijd op een of andere manier mijn aandacht weten te trekken.

In de etymologische betekenis van kerk vind ik een hele mooie definitie terug. Het woord kerk komt immers van het Latijnse en het Griekse Ecclesia, met als betekenis ‘kerk’, ‘christelijke gemeente’ maar ook ‘vergaderplaats’ en ‘volksvergadering’. De plek waar mensen samenkomen en mekaar treffen, naar het woord van God luisteren maar even goed naar mekaar en naar de maatschappij. Daarom ben ik in naam van de gemeente Herenthout dan ook zo fier dat wij hier vandaag in het bijzijn van onze bisschop en van jullie allemaal deze ontmoetingsplaats terug kunnen openstellen.

Jarenlang hebben we gewacht op het groene licht om aan de werken te kunnen beginnen. Maar eens dat er was, is het allemaal in een stroomversnelling terechtgekomen. Het was begin 2016 toen de boodschap kwam dat de effectieve werken in maart zouden starten. Van toen af ging het in een stevig tempo verder. Het dak werd aangepakt, de elektriciteit en de verwarmingsketel vernieuwd. De glasramen werden er stuk voor stuk uitgehaald en naar Paderborn gebracht om ze grondig te reinigen en te herstellen. Na een behandeling tegen vocht en de nodige pleisterwerken kon ook de schildersploeg aan de slag en zaten we in de laatste fase, waarin ook de orgelstemmer ten tonele verscheen.

Jullie begrijpen dat het tijdens deze werken absoluut niet mogelijk was om de kerk te blijven gebruiken en daarom kreeg zij een tijdelijk onderkomen in huis Verheyen. De mensen van de kerkraad, het gemeentepersoneel en heel wat vrijwilligers hebben dan ook meer dan hun handen vol gehad om alles te verhuizen. Nu alles achter de rug is, kunnen we stellen dat alles uiteindelijk heel goed verlopen is en dat ook de tijdelijke kerk langzaamaan uitgegroeid was tot een plaats van ontmoeting en dialoog zoals dat in een kerk hoort te zijn.

Het behoud van ons cultureel erfgoed is van grote betekenis in een samenleving die deze dagen vele beproevingen moet ondergaan. Als uiting van kunst, maar ook als herkenningspunt voor de gemeenschap. Vandaag vieren wij dat deze Sint-Pieter en Pauluskerk in zijn volle glorie weer kan worden gebruikt als ontmoetingsplaats voor iedereen. Het is voor mij een voorrecht en een eer in het bijzonder op deze dag, dat ik deze kerk mag heropenen.

Onze kerk wordt hierdoor ten volle opgewaardeerd. We weten echter dat het werk nog niet gedaan is, want ook de kerktoren staat een dergelijke beurt nog te wachten. Daar zullen we echter nog wat geduld moeten voor koesteren totdat het subsidiedossier rond is en we vanuit de overheid groen licht krijgen om met de werken te beginnen.

Geachte aanwezigen

U zult het mij niet ten kwade duiden dat ik het terloops ook even over het financiële plaatje heb. De restauratiewerken van dit kerkschip konden rekenen op betoelaging door de overheid van ongeveer 400.000 euro, maar daarnaast zorgde ook de gemeente Herenthout voor een substantiële financiële injectie van zowat 900.000 euro.

U kunt dat rustig aanzien als een uiting van ons geloof in de toekomst van deze kerk, een kerk als ontmoetingsplaats van mensen die komen luisteren naar het woord van God, maar even goed een ontmoetingsplaats van mensen tout court. Een plek waar naast de religieuze invulling ook ruimte moet kunnen zijn voor een aantal culturele initiatieven. Een plek waar mensen mensen kunnen treffen en met mekaar in gesprek kunnen gaan.

Tot slot wil ik in naam van de hele Herenthoutse gemeenschap mijn dank uitspreken aan iedereen die aan dit knappe resultaat heeft meegewerkt: de Herenthoutse kerkraad, het gemeentepersoneel, alle aannemers en onderaannemers en de vele vrijwilligers. Ik dank ook in het bijzonder onze bisschop die zich midden in deze vastenperiode heeft vrijgemaakt om hier vandaag bij ons te zijn om deze vernieuwde kerk in te zegenen. Laat ons hopen dat vele Herenthoutenaren deze plaats van ontmoeting en gesprek, deze plaats van dialoog en openheid, deze plaats van bezinning en vreugde weten te vinden, ieder vanuit zijn of haar eigen beleving.

Patrick Heremans
Burgemeester


Foto: Martin Lieckens.

Geen opmerkingen: