donderdag 20 juli 2017

Charter werftransport

Het college van burgemeester en schepenen ondertekende in zitting van 17 juli 2017 het charter werftransport. Met dit initiatief willen gemeenten en de bouwsector samen bijdragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving door het werfverkeer te weren uit schoolomgevingen tijdens bouw- en wegenwerken.

Het charter werd uitgewerkt door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), samen met de Vlaamse overheid, de VVSG en de bouwsector. Met het charter geeft de gemeente een duidelijk signaal dat zij inzet op een veilige en leefbare gemeente. Door eenvoudig in dialoog te gaan met aannemers en scholen willen ze het werfverkeer in schoolomgevingen constructief aanpakken.
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) juichen het charter toe. “Het is onze plicht om alles in het werk te stellen om ongevallen van en naar school te vermijden”, zegt die laatste.

DOELSTELLINGEN
Het charter streeft volgende doelstellingen na: 1. Een actieve communicatie voeren met aannemers en bouwheren over het werftransport in schoolomgevingen. De gemeente voorziet hiervoor een aanspreekpunt waar de aannemers terecht kunnen met hun vragen. Zo zoekt de gemeente samen met hen naar alternatieve routes voor het werftransport, waarbij schoolomgevingen, schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers vermeden worden. 2. Er gebeurt geen werftransport met tractoren in de bebouwde kom en de schoolomgevingen. 3. Tijdens de begin- en einduren van de scholen is er geen werftransport mogelijk voor werven gelegen in de schoolomgevingen behalve tijdens de schoolvakanties. 4. Het werftransport maakt zoveel mogelijk gebruik van het hoger wegennet. 6. De nodige inspanningen worden gedaan om de werfroutes proper te houden. 7. Als de lading veel stofhinder geeft, moet deze afgedekt worden.

DIGITALE TRANSPARANTIE
Gemeenten hebben de mogelijkheid om het charter online te onderteken. De verschillende bouwfederaties worden automatisch op de hoogte gebracht als een gemeente het charter digitaal ondertekent. Zij zullen hun leden hierover informeren en hen de gegevens van uw gemeentelijk aanspreekpunt bezorgen. Gemeenten kunnen daarna zelf na elke nieuwe goedkeuring van een bouwaanvraag, een kopie van het charter bezorgen aan zowel de bouwheren als de aannemers. “Onze gemeente hoopt met het ondertekenen van het charter samen met de bouwsector bij te dragen tot meer verkeersveiligheid rond de schoolomgevingen”, aldus nog communicatieambtenaar Martine Lauwen.

Geen opmerkingen: