donderdag 26 oktober 2017

Gemiddeld belastbaar inkomen in Herenthout

Het gemiddelde netto belastbare inkomen van de Belg is in 2015 in een jaar tijd maar 14 euro gestegen tot 17.698 euro. Maar onder dat cijfer schuilen heel wat verschillen. Zo zagen de modale Vlaming en Waal hun gemiddeld inkomen bijvoorbeeld stijgen, terwijl de Brusselaar het met enkele euro’s minder moest stellen. Een en ander blijkt uit nieuwe cijfers van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Vlaanderen blijft de regio met de hoogste inkomens, Brussel blijft het gewest waar de gemiddelde inkomens het laagst zijn. De provincie Vlaams-Brabant blijft in 2015 de provincie met het hoogste gemiddeld inkomen per inwoner, gevolgd door Waals-Brabant en Oost-Vlaanderen.
Op gemeentelijk niveau spant Sint-Martens-Latem opnieuw de kroon als gemeente met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner. Het ligt er 55,9% boven het Belgische gemiddelde. Het laagste gemiddelde inkomen is terug te vinden in Sint-Joost-ten-Node. Het inkomen per hoofd bedraagt minder als de helft van het nationale gemiddelde.
Het gemiddelde inkomen in Herenthout bedroeg in 2015 18.473 euro, een verschil van 0,22 procent tegenover 2014. Toen bedroeg het gemiddelde inkomen 18.432 euro.

Meer weten? Klik door!

Geen opmerkingen: