vrijdag 17 november 2017

11 novemberherdenking

Op zaterdag 11 november werd er niet alleen gevierd, maar ook herdacht. De fakkeltocht in het kader van de 11 novemberherdenking bracht ook dit jaar weer heel wat volk op de been. Al was niet iedereen even gelukkig met de manier waarop een en ander door de Culturele Raad werd ingevuld. Jammer!

Jan Van Dyck (S.A.M.E.N.) ergert zich op Facebook aan het feit dat er ’s avonds geen volkslied werd gespeeld aan het standbeeld. “Dat er geen oud-strijders meer zijn, is geen excuus om hun gesneuvelde kameraden niet meer te herinneren en passend te eren”, vindt hij.
Ondervoorzitter Maxime De Ceulaer van de Culturele Raad is het hoegenaamd niet eens met de kritiek van Van Dyck. “Los van elke politieke kwestie wil ik benadrukken dat in de voormiddag van 11 november de Brabançonne en ‘Ten Velde’ gespeeld zijn in de kerk. Met de Last Post, een speech van de burgemeester en een tekst door Jan Van Delm, een tekst die ook brandend actueel is, meen ik dat wij de overledenen op een gepaste wijze hebben herdacht”, aldus De Ceulaer.

OPDRACHT VOOR DE OVERHEDEN
Van Dyck vindt echter dat het herdenken en eren van wie zijn leven offerde voor ons land, een opdracht is voor de overheden. “De Culturele Raad is in de eerste plaats een adviesraad, indien ze zelf organiseren kan dat een bijdrage zijn tot het culturele leven. De herdenking van WOI vorig jaar hoort in dat rijtje thuis. Een combinatie van beide lijkt me zelfs zinnig, maar de kern van de zaak mag dan niet vergeten worden. Wie zijn leven gaf voor het land in de beide wereldoorlogen en in recentere militaire opdrachten verdient voor eeuwig ons respect”, aldus nog Van Dyck, die bovendien stelt dat niet iedereen naar een eredienst in de kerk wil.

VERKIEZINGSKOORTS
Ons lijkt heel deze polemiek ingegeven door een toenemende verkiezingskoorts. Maar het is evenzeer duidelijk dat de herdenking van de mensen die hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid niemand onberoerd laat. “Hoe dit ingevuld wordt, ligt in handen van de organisatoren”, sust Danny Cannaerts (S.A.M.E.N.) de gemoederen. “Of dit opnieuw moet bekeken worden, is een vraag die beleidsmakers en organisatiecomité moeten evalueren.”
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Ook de leden van Allied Veterans MC Belgium waren weer van de partij.


De volgelopen gemeentelijke feestzaal na de fakkeltocht bewees het gelijk van de Culturele Raad.


De leerlingen van de vijfde en zesde leerjaren hadden hun herdenkingsmoment naar aanleiding van Wapenstilstand in de gemeentelijke feestzaal op maandag 13 november. Burgemeester Patrick Heremans (GBL) sprak de leerlingen vooraf even toe.


Op het programma: de voorstelling/monoloog ‘Helden!’ door O’kontreir, óók een initiatief van de Culturele Raad.

Geen opmerkingen: