zondag 19 november 2017

Tonnagebeperking voor centrum

Op initiatief van CD&V keurde het Herenthoutse schepencollege op 30 oktober een tonnagebeperking voor het centrum goed.

Sonia Stroeckx, communicatieverantwoordelijke voor CD&V Herenthout: “Sedert de invoering van de kilometerheffing van 1 april 2016 merken we in de dorpskern een aanzienlijke toename van het zwaar verkeer op. De beslissing voorziet in een tonnagebeperking voor het centrum vanaf 5,5 t, uitgezonderd laden/lossen en landbouwvoertuigen. Over deze laatste uitzondering volgt na maximaal 1 jaar een evaluatie. CD&V hoopt dat de nodige borden uiterlijk begin volgend jaar geplaatst kunnen worden.”

Geen opmerkingen: