donderdag 2 november 2017

De Bomberen-files: Viering 300 jaar Uilenbergkapel

Wij konden de hand leggen op enkele originele teksten van wijlen Bruno Bomberen, in de jaren 60 en 70 regionaal correspondent voor o.a. Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. Vandaag publiceren wij het integrale artikel dat Bruno in 1970 schreef naar aanleiding van de viering van 300 jaar kapel van de Uilenberg.


Deze dag, zondag 13 september, zou voor allen een dag van hulde aan Onze Lieve Vrouw moeten worden. De Mariabeeldjes van de verschillende wijken worden versierd en in korte processie vanaf het begin van de Uilenberg, kruispunt Itegemse Steenweg, naar de kapel gedragen. Ze komen daar bijeen tegen 14u30. Biddend en zingend gaat elke wijk zijn beeldje vergezellen. Wijken die geen beeld hebben, sluiten aan achter het beeld van de kerk. Aan de kapel is er dan om 15 uur een mis in open lucht. Deze H. Mis wordt opgedragen door Monseigneur de bisschop en verzorgd door het St.-Lutgardiskoor. De plechtigheid wordt besloten met een samenzang van het lied ‘Liefde gaf U duizend namen’. Stoelen zijn voorbehouden voor de ouden van dagen en de gebrekkigen en verminkten.

GESCHIEDENIS VAN DE KAPEL VAN DE UILENBERG
In deze kapel wordt O.L.-Vrouw van Zeven Smarten vereerd. Omstreeks 1650 werd daar het beeld van O.L.-Vrouw reeds vereerd, aangezien de bewoners van deze wijk beweerden dat verscheidene gunsten waren bekomen door toedoen van O.L.-Vrouw. Tijdens een ernstige epidemie verkregen de inwoners van Herenthout op 3 oktober 1670 van de kerkelijke overheid de toelating regelmatig missen te laten celebreren in de kapel van de Uilenberg, die hiervoor werd uitgerust met een draagbaar altaar (Akten van het bisdom Antwerpen, Archieven van het Aartsbisdom Mechelen).
Door de onlusten en plunderingen van soldaten en roversbenden die onze streken teisterden, werden het beeld en de kapel erg beschadigd en verwaarloosd. Het was pastoor Colen, overleden op 14 januari 1718 en begraven in het koor van de kerk van Sint-Pieter en Sint-Pauwel, die besloot de devotie van de inwoners terug te doen herleven. Daartoe liet hij de kleine kapel herbouwen, 20 voet lang en 12 voet breed.
De plechtige inwijding had plaats in 1704 in aanwezigheid van de schepenen van Herenthout, namelijk Wauter Adrien Horemans, Michel De Kepper, Arnold Brickmans en Adrien Sjongers. Een akte uit de reeds geciteerde archieven in het fonds der parochies, leert ons dat de viering tot O.L.-Vrouw terug toegenomen was en dat de inwoners een proces-verbaal opstelden, waarin tal van getuigenissen - onder eed - vermeld werden van genezingen en verkregen gunsten, die zij toeschreven aan de tussenkomst van O.L.-Vrouw van de Uilenberg.

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/47221

Geen opmerkingen: