zondag 4 februari 2018

Vrijwilligers gezocht

De Herenthoutse milieudienst zoekt vrijwilligers voor de volgende zwerfvuilactie. Die vindt plaats op zaterdag 17 maart 2018. Een en ander is ook de start van de Grote Lenteschoonmaak die de Mooimakers jaarlijks organiseren.

De Grote Lenteschoonmaak bundelt van 17 tot 31 maart alle initiatieven waarbij vrijwilligers de handen uit de mouwen steken om het zwerfvuil in hun buurt op te ruimen en zo het straatbeeld van hun dorp mooi te maken. De Mooimakers koppelen hieraan een grootse communicatiecampagne.
De zwerfvuilactie in onze gemeente verloopt volgens een vaste formule. “We komen om 9 uur samen in de gemeentelijke feestzaal, waar je kan aanduiden welke straten of pleintjes je wenst op te ruimen. Je kan dan ook de nodige vuilniszakken, grijpstokken, handschoenen en een fluohesje nemen. Daarna gaat iedereen aan de slag. We sluiten ‘s middags de zwerfvuilactie af met een hapje en een drankje”, klinkt het op de milieudienst.
Graag een seintje aan de milieudienst vóór 5 maart 2018 als je wil meewerken aan de zwerfvuilactie. Zo kan er voldoende eten en drinken voorzien worden. Overtuig ook vrienden, familie, leden van jouw organisatie of groep om deel te nemen aan de zwerfvuilactie!

INFO >>> T 014-50 78 44 of e-post.

Geen opmerkingen: