woensdag 10 maart 2010

Plannen voor nieuw gemeentehuis

Het bestuur heeft concrete plannen om een herinrichting van een deel van onze gemeentediensten door te voeren. Met name het huidige OCMW-gebouw zou afgebroken worden om plaats te maken voor een nieuw gemeentehuis.

De diensten van het OCMW zouden dan weer onderdak krijgen in het huidige gemeentehuis. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het bestaande OCMW-gebouw uit te breiden maar een studie heeft uitgewezen dat de hierboven beschreven piste voordeliger is. De financiële middelen voor dit project werden reeds in de begroting van 2009 voorzien. (Bron: GBL Herenthout)

Geen opmerkingen: