woensdag 16 januari 2013

Geen vergunning voor Q8

Kuwait Petroleum Belgium nv (Q8) vroeg een milieuvergunning aan voor de exploitatie van een onbemand tankstation, gelegen langs de Itegemse Steenweg (hoek met Sint-Gummarusstraat).

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 27 december 2012 beslist ongunstig advies te geven en volgt hiermee de bezorgdheid van de buurtbewoners die bezwaar hebben ingediend. Ook de stedenbouwkundige vergunning werd geweigerd.

Geen opmerkingen: