zondag 27 januari 2013

Opheffing sluitingsuur met carnaval

Burgemeester Roger Gabriëls (GBL) heeft op 23 januari beslist het geldende sluitingsuur voor cafés en tavernes tijdelijk op te heffen. Aanleiding van het besluit is de diepgewortelde carnavalstraditie in onze gemeente.

Artikel 96 van de Politiecodex bepaalt dat onze burgervader — naar aanleiding van feesten of kermisdagen én mits gemotiveerd besluit — kan beslissen om sluitingsuren op te heffen of te wijzigen. Gabriëls vindt de traditionele festiviteiten (oudste stoet van België, de ‘Nacht van Herenthout’ en het kindercarnaval), die het sociale leven in onze gemeente met carnaval beroeren en de burgers met elkaar verbindt, belangrijk genoeg om ze niet te fnuiken. “Het sluitingsuur en het exploitatieverbod, voorzien in de artikelen 90 tot en met 96 van de Politiecodex, wordt bijgevolg opgeheven op zondag 10, maandag 11 en dinsdag 12 februari 2013”, klinkt het. Waarvan akte.

Geen opmerkingen: