maandag 11 februari 2013

Belgische parochieregisters en registers burgerlijke online

De website van het Rijksarchief maakt meer dan 15 miljoen pagina’s genealogische bronnen (parochieregisters en burgerlijke stand) online toegankelijk. Hierdoor worden miljoenen akten gratis toegankelijk in uw woonkamer.

Bijna 25.000 Belgische parochieregisters — inclusief tafels — die bewaard worden in de verschillende depots van het Belgisch Rijksarchief zijn raadpleegbaar. Andere archiefdiensten stellen nuttige aanvullingen ter beschikking.
De digitalisering van de registers van de burgerlijke stand is nog niet afgerond. Naarmate de digitale beelden verwerkt zijn, worden ze toegevoegd op de website. Waar tienjaarlijkse tafels beschikbaar zijn, werden die ook ingescand. Consultatie is gratis, maar wie toegang wil krijgen tot de beelden moet wel over een login en een paswoord beschikken. Die kunnen worden aangemaakt op search.arch.be/nl/component/user/register. De applicatie laat toe in en uit te zoomen en contrast en helderheid aan te passen.

Bladwijzer >>> http://search.arch.be

Geen opmerkingen: