zaterdag 4 mei 2013

Aantal leefloners neemt toe

Het aantal leefloners in België neemt toe. Voor de financiële crisis in 2008 ging het om 83.038 Belgen, vandaag zijn dat er al 94.947. Verontrustend is dat één derde van de leefloners jonger is dan 25 jaar. Een en ander blijkt uit cijfers van de federale Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie.

Het aantal leefloners mag globaal gezien dan wel toenemen, in de grote steden (Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi) noteert men eerder een terugval. Per gemeente zijn er in België gemiddeld 8,7 inwoners op 1.000 die moeten rondkomen met een leefloon.
Uit de cijfers blijkt verder dat vooral vrouwen beroep doen op een leefloon en dat leefloners vooral de Belgische nationaliteit hebben. Slechts 1 op 10 begunstigden komt uit Europa en 1 op 5 heeft een niet-Europese nationaliteit.

Cijfers voor Herenthout
Gemiddeld aantal mensen dat per maand een leefloon ontving in 2012: 9 (1,01 op 1.000 inwoners)
Totaal aantal leefloners in 2011: 21 (2,40 op 1.000 inwoners)

Geen opmerkingen: