woensdag 22 mei 2013

ACW-Herenthout organiseert dienstverlening belastingen

De Belg spendeert gemiddeld twee à vijf uur aan het invullen van zijn belastingaangifte, inclusief het verzamelen van de vereiste info. De Belgische belastingaangifte behoort dan ook tot de meest complexe ter wereld. Een en ander blijkt uit een vergelijkende studie van het consultancybureau Deloitte, dat een vergelijkende studie uitvoerde naar het aangifteproces van de personenbelasting in 34 landen, zowel binnen als buiten Europa.

Hoewel heel wat Belgen klagen over de belastingaangifte, vindt Deloitte dat dit moet worden genuanceerd. “We hebben zeker een aantal sterke punten”, weet Patrick Derthoo van Deloitte. Zo behoort België tot de beste van de klas voor wat de elektronische aangifte betreft. Bijna 3,4 miljoen aangiftes gebeurden vorig jaar via Tax-on-web, opnieuw een toename met 11 pct. Ook voor wat het vooraf invullen van specifieke individuele gegevens betreft, bevindt ons land zich in de top. “Dit is een must, want voor veel mensen blijft het zeer ingewikkeld.”
Wat de complexiteit betreft, bevindt ons land zich in de achterhoede. Zo bevatten de Belgische aangiftes dit jaar weer meer codes — zo’n 700 in totaal — dan in 2012. Maar ook hier weer een nuance: meer dan 80 procent van de Belgen vult hoogstens 20 codes in op de aangifte.
Voor wie het toch allemaal net iets te moeilijk is, heeft ACW-Herenthout een oplossing. “Net zoals de voorbije jaren organiseren wij ook dit jaar onze dienstverlening belastingen”, aldus Lies Daneels. “Op de eerste twee dinsdagen van juni ontvangen we je in het GOC voor het invullen en berekenen van jouw belastingaangifte. Deze dienstverlening is gratis”
Wie nog geen aangifte heeft gevonden in zijn brievenbus, hoeft niet te panikeren. De aangiftes worden nog tot eind deze week verstuurd. De vereenvoudigde aangiftes gaan pas vanaf volgende week op de bus. Papieren aangiftes kunnen tot 26 juni worden ingediend. Wie werkt met Tax-on-web, heeft tijd tot 17 juli. Voor mandatarissen verstrijkt de indieningstermijn op 16 oktober. Alle informatie over de personenbelasting staat op financien.belgium.be.

Wat >>> Invullen belastingaangifte door ACW-Herenthout
Waar & wanneer >>> Op dinsdagen 4 en 11 juni 2013, telkens vanaf 19 uur in GOC Ter Voncke
Welke documenten moet u meebrengen? >>> Aangifte formulier (en voorbereiding) aanslagbiljet van het vorig jaar; aanslagformulier kadastraal inkomen (grondlasten); alle belastingfiches van loon, werkloosheidsuitkeringen, ziektevergoedingen, vergoedingen voor arbeidsongevallen, enz; vakantiegeld (arbeiders); belastingfiche van de inhaalrustdagen (bouw); fiches pensioensparen, levensverzekering, fiche afbetaling hypothecaire lening, schuldsaldoverzekering; fiche ter staving kosten kinderopvang; fiche ter staving van aftrekbare giften en energiebesparende maatregelen dienstencheques, onderhoudsgelden enz.
Info >>> Eddy Horemans T 014-51 55 14

Geen opmerkingen: