zaterdag 25 mei 2013

Dyslexie

Op 4 juni organiseert het NeuroVisueelCentrum in GOC Ter Voncke een lezing over dyslexie. Ben je op zoek zijn naar een oplossing voor het taal- en/of rekenprobleem van je kind? Tijdens de lezing kom je meer te weten over de neuro-visuele behandelmethode. De toegang is gratis.

Wanneer aangeboden hulp zoals bijvoorbeeld logopedie niet afdoende is, dan mag u veronderstellen dat er een hiaat is binnen de zintuiglijke informatieverwerking. Wanneer een kind géén houvast vindt om prettig met taal om te gaan, onzeker wordt ondanks een normale intelligentie, dan bezit het kind géén klankbeeld.
Natalie Christiaensen van NeuroVisueelCentrum legt uit wat klankbeeld is. “Spel het woord ‘vracht’ van achteren naar voren. U zoekt in gedachte hoe het woord er uit ziet, waardoor u het correct kunt spellen, dit is het klankbeeld! Deze vaardigheid ontbreekt bij veel kinderen en volwassenen met een automatiseringsprobleem.”
Iedere gemiddelde leerling kan een klankbeeld opslaan en heeft dit uiteindelijk ten alle tijden oproepbaar. Dit klankbeeld moet gevormd worden bij het aanvankelijk van het taalproces in het eerste leerjaar. Het gaat hier om de koppeling van het beeld aan de klank: Hoe ziet een klank eruit? Wanneer deze koppeling van klank aan beeld niet tot stand komt gaat een kind op zijn/ haar unieke manier met taal knutselen. “Hoe sneller dit proces doorbroken kan worden hoe kleiner de achterstand is en hoe minder uw kind emotioneel belast wordt. Dit is het doel van onze neuro-visuele behandelmethode. Het creëren van een zekerheid dat ‘het klankbeeld’ heet, want schrijven doe je met je ogen”, besluit Natalie Christiaensen.

Waar & wanneer >>> GOC Ter Voncke (lokaal 1), Vonckstraat 17 in Herenthout • op dinsdag 4 juni 2013, om 20 uur
Info & reservatie >>> Natalie Christiaensen - 0491-360 767 of info@neurovisueelcentrum.be

Geen opmerkingen: