dinsdag 14 mei 2013

Vlaamse overheid investeert 484 euro in elke Herenthoutenaar

De Vlaamse overheid besteedt een recordbedrag van 1.746 euro per inwoner in de stad Antwerpen. Affligem, helemaal onderaan de lijst, moet het stellen met slechts 172 euro. De cijfers komen uit een rapport van de Universiteit Gent in opdracht van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (Vlabest).

Voor Herenthout bedraagt het totaalbedrag 4.230.156 euro. Per inwoner geeft dat 484 euro. Dat is een stuk (-20,5%) onder het Vlaamse gemiddelde van 608,75 euro.
De doorlichting werd besteld om duidelijkheid te scheppen in de geldstromen van de Vlaamse overheid naar de gemeenten en zo met kennis van zaken de financiering van de lokale besturen te kunnen hervormen. De Universiteit Gent vond voor het jaar 2011 68 geldstromen van de Vlaamse overheid naar de gemeenten, goed voor 4,6 miljard euro en bijna 18 procent van de totale Vlaamse uitgaven. Het gros van het geld is te vinden in de steun uit Gemeente-, Steden- en Provinciefonds en de loonsubsidies voor het onderwijs.
Behalve de steun aan gemeenten berekende de Universiteit Gent ook de steun aan de provincies. Daaruit blijken dezelfde grote verschillen. Limburg (103 miljoen) spant de kroon, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (30 miljoen) krijgen veel minder.
De federale overheid keerde in 2011 1,9 miljard euro uit aan de gemeenten. Het gros van dat geld ging naar de politiediensten en de OCMW’s.

Geen opmerkingen: